Domena na sprzedaż / domain for sale

kontakt: a-net@ibh.pl

itvg.pl - Internetowa Telewizja Regionalna Oświęcim

TELEWIZJA REGIONALNA OŚWIĘCIM
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony itvg.pl - prezentujemy tu wspaniałe filmy!
Kontakt z Regionalną Telewizją Oświęcim
Regulamin Telewizji Oświęcim
Wywiad miesiąca w Telewizji Oświęcim
Wydarzenia, Sport, Rozrywka, Katolickie, Kazania, Reportaże, Reportaż, Archiwalne, Film, Zabytki, Oświęcim, Oświęcimia
Zabytki w pigułce, cykl programów, Historia miasta Oświęcim
Serwis Informacyjno - Fotograficzny - ciekawe zdjęcia z regionu Oświęcim
Telewizja Regionalna Oświęcim
Telewizja Oświęcim
Amatorski Klub Filmowy Chemik
Grzegorz Gawron, grzenio.eu, grzenio
Realizacja techniczna A-NET
<p>Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych. Więcej informacji można uzyskac w dziale <a href="./pomoc_dla_itvg.php" title="Pomoc dla serwisu itvg.pl">pomocy</a>.</p>Oglądajcie nasze SŁOWO NA NIEDZIELĘ na nowo powstałej stronie Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu :

http://www.salezjanietv.pl/


Z A P R A S Z A M Y !

2013-05-05 „NIECH CIĘ DUCH PROWADZI”

Jezus powiedział do swoich uczniów :«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Ew.Św.Jana 14:23-29.

Data realizacji : 26-04-2013
Czas trwania : 3 min 36 sek
Prowadził : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

Katolickie:

„NIECH CIĘ DUCH PROWADZI” 

2013-05-05 „NIECH CIĘ DUCH PROWADZI” (aktualnie odtwarzany)

Jezus powiedział do swoich uczniów :«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Ew.Św.Jana 14:23-29.

Data realizacji : 26-04-2013
Czas trwania : 3 min 36 sek
Prowadził : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

 

2013-04-28 "KIERUJ SIĘ MIŁOŚCIĄ"

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział : «Syn Człowieczy został teraz uwielbiony , a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony , to Bóg uwielbi Go także w sobie samym , i zaraz Go uwielbi. Dzieci , jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać , ale jak to Żydom powiedziałem , tak i teraz wam mówię , dokąd Ja idę , wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe , abyście się wzajemnie miłowali tak , jak Ja was umiłowałem ; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają , żeście uczniami moimi , jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». Ew.Św.Jana 13:31-33a,34-35.

data realizacji : 25-04-2013
czas trwania : 4 min 04 sek
prowadzenie : ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2013-04-21 "OWCZARNIA PAŃSKA"

Jezus powiedział : «Moje owce słuchają mego głosu , a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój , który Mi je dał , jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».Ew.Św.Jana 10:27-30.

data realizacji: 19-04-2013
czas trwania: 4 min 35 sek
prowadzenie : ks.Andrzej Policht SDB
realizacja: Andrzej Wanat

„CZY TY MNIE MIŁUJESZ” 

2013-04-14 „CZY TY MNIE MIŁUJESZ”

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.. Ew.Św.Jana 21:1-14.

Data realizacji : 7-04-2013
Czas trwania : 4 min 06 sek
Prowadził : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

 

2013-04-07 "UWIERZ CHRYSTUSOWI"

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Ew.Św.Jana 20:19-31.

data realizacji: 05-04-2013
czas trwania: 4 min 51 sek
komentarz : ks.Andrzej Policht SDB
realizacja: Andrzej Wanat

„SPOTKAJ BOGA” 

2013-03-31 „SPOTKAJ BOGA”

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Ew.Św.Jana 20:1-9.

Data realizacji : 27-03-2013
Czas trwania : 3 min 03 sek
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

 

2013-03-30 "BĄDŹ PRZY NIM"
CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH W OŚWIĘCIMIU
data realizacji: 30-03-2013
czas trwania: 4 min 54 sek
realizacja: Andrzej Wanat

 

2013-03-24 "HOSANNA i UKRZYŻUJ"
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?». Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:«Błogosławiony Król,który przychodzi w imię Pańskie.Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom». Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Data realizacji : 21.03.2013
Czas trwania : 5 min 27 sek
Gościnnie wystąpił :
ks.Dariusz Bartocha SDB przełożony salezjańskiej inspektorii krakowskiej im.Św.Jacka
Scenariusz : ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

„POMÓDL SIE ZA DRUGIEGO 

2013-03-17 „POMÓDL SIE ZA DRUGIEGO"

Jezus udał się na Górę Oliwną , ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego , a On , usiadłszy , nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę , którą pochwycono na cudzołóstwie , a postawiwszy ją na środku , powiedzieli do Niego : «Nauczycielu , kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz ?». Mówili to wystawiając Go na próbę , aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus , nachyliwszy się , pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali , podniósł się i rzekł do nich : «Kto z was jest bez grzechu , niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się , pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli , wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić , poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta , stojąca na środku. Wówczas Jezus , podniósłszy się , rzekł do niej : «Niewiasto , gdzież oni są ? Nikt cię nie potępił ?». A ona odrzekła : «Nikt , Panie !». Rzekł do niej Jezus : «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź , a od tej chwili już nie grzesz». Ew.Św.Jana 8:1-11.

Data realizacji : 14-03-2013
Czas trwania : 6 min 58 sek
Scenariusz : Dawid Szydło
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Zdjęcia : Damian Kurzawa
Montaż : Andrzej Wanat
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

„REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2013 W ZSZTS W OŚWIĘCIMIU 

2013-03-10 „REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2013 W ZSZTS W OŚWIĘCIMIU"

Od środy popielcowej 13-go lutego do piątku 15-go lutego 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu uczniowie i nauczyciele wzięli udział w Rekolekcjach Wielkopostnych. Data realizacji : 13/15-02-2013 Czas trwania : 11 min 30 sek Tekst : Martyna Palka Realizacja : Michał Mordarski , Michał Kretowicz i Tomasz Wanat Montaż : Damian Kurzawa

„WYBACZAJ JAK OJCIEC SYNOWI 

2013-03-10 „WYBACZAJ JAK OJCIEC SYNOWI"

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». Ew.Św.Łukasza 15:1-3 , 11-32.

Data realizacji : 7-03-2013
Czas trwania : 4 min 32 sek
Scenariusz : Anna Tobiasiewicz
Opieka duszpasterska : Ks.Marcin Kaznowski SDB
Realizacja : Andrzej Wanat
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

 

2013-03-09 "WAKACJE 2013 Z KSIĘDZEM BOSCO"
Ksiądz Andrzej Policht SDB zaprasza na cztery turnusy w lipcu 2013 roku do Włoch na Colle Don Bosco młodzież i dorosłych. Wyjazdy w soboty : 29 czerwca , 6 , 13 i 20 lipca - powroty odpowiednio : 7 , 14 , 21 i 28 lipca 2013 roku. Wszystkie szczegóły wyjazdu , terminy i rezerwacje prosimy kierować bezpośrednio do ks.Andrzeja Polichta na tel +48 661 011 166. Z A P R A S Z A M Y ! ! !
data realizacji: 02-03-2013
czas trwania: 7 min 02 sek
realizacja: Andrzej Wanat
STUDIO DON BOSCO OŚWIĘCIM - TELEWIZJA SALEZJAŃSKA

„ZMIEŃ COŚ” 

2013-03-03 „ZMIEŃ COŚ”

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».Ew.Św.Łukasza 13:1-9.

Data realizacji : 28-02-2013
Czas trwania : 6 min 46 sek
Scenariusz : Mirosław Kosiec
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Damian Kurzawa i Andrzej Wanat
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

„NIE ŻAŁUJ CZASU NA MODLITWĘ 

2013-02-24 „NIE ŻAŁUJ CZASU NA MODLITWĘ"

Jezus wziął z sobą Piotra , Jana i Jakuba i wyszedł na górę , aby się modlić. Gdy się modlił , wygląd Jego twarzy się odmienił , a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu , którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli , ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów , stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego , Piotr rzekł do Jezusa : «Mistrzu , dobrze , że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty : jeden dla Ciebie , jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem , co mówi. Gdy jeszcze to mówił , zjawił się obłok i osłonił ich ; zlękli się , gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos : «To jest Syn mój wybrany , Jego słuchajcie.» W chwili , gdy odezwał się ten głos , Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym , co widzieli. Ew.Św.Łukasza 9:28b-36.

Data realizacji : 20-02-2013
Czas trwania : 7 min 44 sek
Scenariusz : Dawid Szydło
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Damian Kurzawa i Andrzej Wanat
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

„WYKORZYSTAJ 40 DNI” 

2013-02-17 „WYKORZYSTAJ 40 DNI”

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni , gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł , a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł : «Jeśli jesteś Synem Bożym , powiedz temu kamieniowi , żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus : «Napisane jest : „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas wyprowadził Go w górę , pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego : «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego , bo mnie są poddane i mogę je odstąpić , komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon , wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł : «Napisane jest : „Panu , Bogu swemu , będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zaprowadził Go też do Jerozolimy , postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego : «Jeśli jesteś Synem Bożym , rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane : „Aniołom swoim rozkaże o Tobie , żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą , byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł : «Powiedziano : „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana , Boga swego”». Gdy diabeł dokończył całego kuszenia , odstąpił od Niego aż do czasu. Ew.Św.Łukasza 4:1-13.

Data realizacji : 12-02-2013
Czas trwania : 7 min 18 sek
Scenariusz : Anna Tobiasiewicz
Zdjęcia : Damian Kurzawa
Montaż : Andrzej Wanat
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu

„ZAUFAJ PANU : WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” 

2013-02-10 „ZAUFAJ PANU : WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”

Zdarzyło się raz , gdy tłum cisnął się do Jezusa , aby słuchać słowa Bożego , a On stał nad jeziorem Genezaret , że zobaczył dwie łodzie , stojące przy brzegu , rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi , która należała do Szymona , poprosił go , żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić , rzekł do Szymona : «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział : «Mistrzu , przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili , zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb , że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi , żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie , tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł : «Odejdź ode mnie , Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem , i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb , jakiego dokonali ; jak również Jakuba i Jana , synów Zebedeusza , którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona : «Nie bój się , odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu , zostawili wszystko i poszli za Nim. Ew.Św.Łukasza 5:1-11.

Data realizacji : 5-02-2013
Czas trwania : 6 min 04 sek
Scenariusz : Julia Lech
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Damian Kurzawa i Andrzej Wanat

„BĄDŹ ORGINALNY” 

2013-02-03 „BĄDŹ ORGINALNY”

W Nazarecie w synagodze , po czytaniu z proroctwa Izajasza , Jezus powiedział : «Dziś spełniły się te słowa Pisma , któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom , które płynęły z ust Jego. I mówili : «Czyż nie jest to syn Józefa ?». Wtedy rzekł do nich : «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie : „Lekarzu , ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego , co wydarzyło się , jak słyszeliśmy , w Kafarnaum». I dodał : «Zaprawdę powiadam wam : Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam : Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza , kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy , tak że wielki głód panował w całym kraju ; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany , tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza , a żaden z nich nie został oczyszczony , tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca , wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry , na której ich miasto było zbudowane , aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. Ew.Św.Łukasza 4:21-30

Data realizacji : 29-01-2013
Czas trwania : 8 min 59 sek
Scenariusz : Maria Trębacz
Opieka duszpasterska : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z Oratorium Zakładu im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Damian Kurzawa i Andrzej Wanat

„ŻYWE SŁOWO” 

2013-01-27 „ŻYWE SŁOWO”

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach , które się dokonały pośród nas , tak jak je przekazali ci , którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei , dostojny Teofilu , abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk , których ci udzielono. W owym czasie : Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei , a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach , wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu , gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał , aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce , gdzie było napisane : «Duch Pański spoczywa na Mnie , ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie , abym ubogim niósł dobrą nowinę , więźniom głosił wolność , a niewidomym przejrzenie ; abym uciśnionych odsyłał wolnych , abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę , oddał słudze i usiadł ; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich : «Dziś spełniły się te słowa Pisma , któreście słyszeli». Ew.Św.Łukasza 1:1-4 , 14-21.

Data realizacji : 16-01-2013
Czas trwania : 5 min 54 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Opracowanie : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„BAW SIĘ Z JEZUSEM” 

2013-01-20 „BAW SIĘ Z JEZUSEM”

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina , Matka Jezusa mówi do Niego : «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział : «Czyż to moja lub Twoja sprawa , Niewiasto ? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja ?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług : «Zróbcie wszystko , cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń , z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus : «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział : «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody , która stała się winem – nie wiedział bowiem , skąd ono pochodzi , ale słudzy , którzy czerpali wodę , wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego : «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino , a gdy się napiją , wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On , Jego Matka , bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum , gdzie pozostali kilka dni. Ew.Św.Jana 2:1-12.

Data realizacji : 16-01-2013
Czas trwania : 9 min 24 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu oraz Michał Mordarski , Michał Kretowicz i Tomasz Wanat
W programie wykorzystano własne materiały filmowe ze "STUDNIÓWKI" w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu z 12.01.2013 roku.
Realizacja : Andrzej Wanat

„CHRZEST PAŃSKI” 

2013-01-13 „CHRZEST PAŃSKI”

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana , czy nie jest on Mesjaszem , on tak przemówił do wszystkich : «Ja was chrzczę wodą ; lecz idzie mocniejszy ode mnie , któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu , Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił , otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica , a z nieba odezwał się głos : «Tyś jest mój Syn umiłowany , w Tobie mam upodobanie». Ew.Św.Łukasza 3:15-16 , 21-22.

Data realizacji : 9-01-2013
Czas trwania : 7 min 38 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„TRZEJ KRÓLOWIE” 

2013-01-06 „TRZEJ KRÓLOWIE”

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda , oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali : «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski ? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro usłyszał to król Herod , przeraził się , a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich , gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli : «W Betlejem judzkim , bo tak napisał prorok : A ty , Betlejem , ziemio Judy , nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy , albowiem z ciebie wyjdzie władca , który będzie pasterzem ludu mego , Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem , rzekł : «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię , a gdy Je znajdziecie donieście mi , abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla , ruszyli w drogę. A oto gwiazda , którą widzieli na Wschodzie , szła przed nimi , aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem , gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę , bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego , Maryją ; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby , ofiarowali Mu dary : złoto , kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz , żeby nie wracali do Heroda , inną drogą udali się do ojczyzny. Ew.Św.Mateusza 2:1-12.

Data realizacji : 2-01-2013
Czas trwania : 7 min 43 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„ŚWIĘTA RODZINA” 

2012-12-30 „ŚWIĘTA RODZINA”

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście , udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach , został Jezus w Jerozolimie , a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając , że jest w towarzystwie pątników , uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli , wrócili do Jerozolimy , szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni , gdzie siedział między nauczycielami , przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś , którzy Go słuchali , byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo , a Jego Matka rzekła do Niego : «Synu , czemuś nam to uczynił ? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział : «Czemuście Mnie szukali ? Czy nie wiedzieliście , że powinienem być w tym , co należy do mego Ojca ?» Oni jednak nie zrozumieli tego , co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu ; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości , w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Ew.Św.Łukasza 2:41-52.

Data realizacji : 27-12-2012
Czas trwania : 5 min 58 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE A.D.2012 

2012-12-24 SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE A.D.2012
Data realizacji : 19-12-2012 Czas trwania : 2 min 09 sek Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu Realizacja : Damian Kurzawa Montaż : Andrzej Wanat

„UWIERZ JAK MARYJA” 

2012-12-23 „UWIERZ JAK MARYJA”

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi , poruszyło się dzieciątko w jej łonie , a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała : «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to , że Matka mojego Pana przychodzi do mnie ? Oto , skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach , poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś , któraś uwierzyła , że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Ew.Św.Łukasza 1:39-45.

Data realizacji : 19-12-2012
Czas trwania : 7 min 52 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Damian Kurzawa
Montaż : Andrzej Wanat

„CIESZ SIĘ !” 

2012-12-16 „CIESZ SIĘ !”

Gdy Jan nauczał , pytały go tłumy : «Cóż więc mamy czynić ?». On im odpowiadał : «Kto ma dwie suknie , niech jedną da temu , który nie ma ; a kto ma żywność , niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy , żeby przyjąć chrzest , i pytali go : «Nauczycielu , co mamy czynić ?». On im odpowiadał : «Nie pobierajcie nic więcej ponad to , ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze : «A my, co mamy czynić ?» On im odpowiadał : «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie , lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana , czy nie jest Mesjaszem , on tak przemówił do wszystkich : «Ja was chrzczę wodą ; lecz idzie mocniejszy ode mnie , któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu : pszenicę zbierze do spichrza , a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Ew.Św.Łukasza 3:10-18.

Data realizacji : 5-12-2012
Czas trwania : 8 min 26 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„ZNAJDŹ CZAS DLA BOGA” 

2012-12-09 „ZNAJDŹ CZAS DLA BOGA”

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei , Herod tetrarchą Galilei , brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu , Lizaniasz tetrarchą Abileny ; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana , syna Zachariasza , na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów , jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza : «Głos wołającego na pustyni : Przygotujcie drogę Panu , prostujcie ścieżki dla Niego ; każda dolina niech będzie wypełniona , każda góra i pagórek zrównane , drogi kręte niech się staną prostymi , a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». Ew.Św.Łukasza 3:1-6.

Data realizacji : 28-11-2012
Czas trwania : 8 min 22 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„ADWENT - OCZEKIWANIE” 

2012-12-02 „ADWENT - OCZEKIWANIE”

Jezus powiedział do swoich uczniów : «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». Ew.Św.Łukasza 21:25-28 , 34-36.

Data realizacji : 21-11-2012
Czas trwania : 5 min 56 sek
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Współpraca : Młodzież z ORATORIUM im.św.Jana Bosko w Oświęcimiu
Realizacja : Andrzej Wanat

„PRAWDZIWE KRÓLESTWO” 

2012-11-25 „PRAWDZIWE KRÓLESTWO”

Piłat powiedział do Jezusa : «Czy Ty jesteś Królem żydowskim ?». Jezus odpowiedział : «Czy to mówisz od siebie , czy też inni powiedzieli ci o Mnie ?». Piłat odparł : «Czy ja jestem Żydem ? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił ?». Odpowiedział Jezus : «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata , słudzy moi biliby się , abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego : «A więc jesteś królem ?». Odpowiedział Jezus : «Tak , jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat , aby dać świadectwo prawdzie. Każdy , kto jest z prawdy , słucha mojego głosu». Ew.Św.Jana 18:33b-37.
data realizacji : 23-11-2012
czas trwania : 6 min 52 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„POSPRZĄTAJ” 

2012-11-18 „POSPRZĄTAJ”

Jezus powiedział do swoich uczniów : «W owe dni , po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego , przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata , od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście , poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy , gdy ujrzycie , że to się dzieje , wiedzcie , że blisko jest , we drzwiach. Zaprawdę , powiadam wam : Nie przeminie to pokolenie , aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą , ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie , ani aniołowie w niebie , ani Syn , tylko Ojciec». Ew.Św.Marka 13:24-32.

data realizacji : 16-11-2012
czas trwania : 6 min 23 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„ODDAJ WSZYSTKO” 

2012-11-11 „ODDAJ WSZYSTKO”

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych : «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach , lubią pozdrowienia na rynku , pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się , jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki , czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich : «Zaprawdę powiadam wam : Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich , którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego , co im zbywało ; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko , co miała , całe swe utrzymanie». Ew.Św.Marka 12:38-44.
data realizacji : 8-11-2012
czas trwania : 6 min 10 sek
scenariusz : Ks.Zenon Latawiec SDB Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„(NIE) ZWYKŁA MIŁOŚĆ” 

2012-11-04 „(NIE) ZWYKŁA MIŁOŚĆ”

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go : «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań ? » Jezus odpowiedział : «Pierwsze jest : „Słuchaj , Izraelu , Pan , Bóg nasz , Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana , Boga swego , całym swoim sercem , całą swoją duszą , całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to : „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie : «Bardzo dobrze , Nauczycielu , słusznieś powiedział , bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem , całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc , że rozumnie odpowiedział , rzekł do niego : «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. Ew.Św.Marka 12:28b-34.
data realizacji : 31-10-2012
czas trwania : 4 min 26 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : grupa wolontariatu misyjnego ZSZTS w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„WZROK WIARY” 

2012-10-28 „WZROK WIARY”

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha , niewidomy żebrak Bartymeusz , syn Tymeusza , siedział przy drodze. Ten słysząc , że to jest Jezus z Nazaretu , zaczął wołać : «Jezusie , Synu Dawida , ulituj się nade mną». Wielu nastawało na niego , żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał : «Synu Dawida , ulituj się nade mną». Jezus przystanął i rzekł : «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego , mówiąc mu : «Bądź dobrej myśli , wstań , woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz , zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego : «Co chcesz , abym ci uczynił ? » Powiedział Mu niewidomy : «Rabbuni , żebym przejrzał». Jezus mu rzekł : «Idź , twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Ew.Św.Marka 10:46-52.
data realizacji : 25-10-2012
czas trwania : 4 min 42 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„SŁUŻ INNYM” 

2012-10-21 „SŁUŻ INNYM”

Jakub i Jan , synowie Zebedeusza , zbliżyli się do Jezusa i rzekli : «Nauczycielu , chcemy , żebyś nam uczynił to , o co Cię poprosimy». On ich zapytał : «Co chcecie , żebym wam uczynił ?». Rzekli Mu : «Użycz nam , żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej , drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł : «Nie wiecie , o co prosicie. Czy możecie pić kielich , który Ja mam pić , albo przyjąć chrzest , którym Ja mam być ochrzczony ?». Odpowiedzieli Mu : «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich : „Kielich , który Ja mam pić , pić będziecie ; i chrzest , który Ja mam przyjąć , wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej , ale dostanie się ono tym , dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłyszało , poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich : «Wiecie , że ci , którzy uchodzą za władców narodów , uciskają je , a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki , niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami , niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł , aby Mu służono , lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». Ew.Św.Marka 10:42-45.
data realizacji : 12-10-2012
czas trwania : 6 min 35 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
materiał nagrano podczas salezjańskiej pielgrzymki do Włoch „ŚLADAMI ŚWIĘTYCH” w Bazylice i na placu Św.Piotra w Watykanie
realizacja : Andrzej Wanat

„ZOSTAW WSZYSTKO” 

2012-10-14 „ZOSTAW WSZYSTKO”

Gdy Jezus wybierał się w drogę , przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana , pytał Go : «Nauczycielu dobry , co mam czynić , aby osiągnąć życie wieczne ?». Jezus mu rzekł : «Czemu nazywasz Mnie dobrym ? Nikt nie jest dobry , tylko sam Bóg. Znasz przykazania : „Nie zabijaj , nie cudzołóż , nie kradnij , nie zeznawaj fałszywie , nie oszukuj , czcij swego ojca i matkę”». On Mu rzekł : «Nauczycielu , wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu : «Jednego ci brakuje. Idź , sprzedaj wszystko , co masz , i rozdaj ubogim , a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony , miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów : «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa , lecz Jezus powtórnie rzekł im : «Dzieci , jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym , którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą : «Któż więc może się zbawić ?». Jezus spojrzał na nich i rzekł : «U ludzi to niemożliwe , ale nie u Boga ; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego : «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział : «Zaprawdę powiadam wam : Nikt nie opuszcza domu , braci , sióstr , matki , ojca , dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii , żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz , w tym czasie , domów , braci , sióstr , matek , dzieci i pól wśród prześladowań , a życia wiecznego w czasie przyszłym». Ew.Św.Marka 10:17-30.
data realizacji : 29-09-2012
czas trwania : 5 min 19 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Mirosław Kosiec wolontariusz salezjański , który pracował dwa lata w stolicy Peru – Limie w Zakładzie Salezjańskim
realizacja : Andrzej Wanat

„JAK DZIECI” 

2012-10-07 „JAK DZIECI”

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę , pytali Go , czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając , zapytał ich : «Co wam nakazał Mojżesz ?». Oni rzekli : «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich : «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę : dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną , i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje , lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im : «Kto oddala żonę swoją , a bierze inną , popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża , a wyjdzie za innego , popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci , żeby ich dotknął ; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to , oburzył się i rzekł do nich : «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie , nie przeszkadzajcie im ; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę , powiadam wam : Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko , ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia , kładł na nie ręce i błogosławił je. Ew.Św.Marka 10:2-16.
data realizacji : 29,30-09-2012
czas trwania : 10 min 41 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Ks.Krzysztof Bojan – diecezjalny duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Adres strony internetowej duszpasterstwa : www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl
realizacja : Andrzej Wanat

„PRAWDZIWA MĄDROŚĆ” 

2012-09-30 „PRAWDZIWA MĄDROŚĆ”

Jan powiedział do Jezusa : «Nauczycielu , widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami , jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy , i zabranialiśmy mu , bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł : «Nie zabraniajcie mu , bo nikt , kto czyni cuda w imię moje , nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam , ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia , dlatego że należycie do Chrystusa , zaprawdę powiadam wam , nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych , którzy wierzą , temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu , odetnij ją ; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego , niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu , odetnij ją ; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia , niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu , wyłup je ; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego , niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła , gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie». Ew.Św.Marka 9:38-48.
data realizacji : 27-09-2012
czas trwania : 6 min 46 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„JAK DZIECKO” 

2012-09-23 „JAK DZIECKO”

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę , On jednak nie chciał , żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im : «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją , lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów , a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu , zapytał ich : «O czym to rozprawialiście w drodze ?». Lecz oni milczeli , w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to , kto z nich jest największy. On usiadł , przywołał Dwunastu i rzekł do nich : «Jeśli kto chce być pierwszym , niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko ; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami , rzekł do nich : «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje , Mnie przyjmuje ; a kto Mnie przyjmuje , nie przyjmuje Mnie , lecz Tego , który Mnie posłał». Ew.Św.Marka 9:30-37.
data realizacji : 26-09-2012
czas trwania : 6 min 20 sek
scenariusz : Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : uczniowie klasy III Gimnazjum ZSZTS w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„ON JEST Z TOBĄ” 

2012-09-16 „ON JEST Z TOBĄ”

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów : „Za kogo uważają Mnie ludzie ?” Oni Mu odpowiedzieli : „Za Jana Chrzciciela , inni za Eliasza , jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał : „A wy za kogo Mnie uważacie ?” Odpowiedział Mu Piotr : „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał , żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać , że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć , że będzie odrzucony przez starszych , arcykapłanów i uczonych w Piśmie ; że będzie zabity , ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów , zgromił Piotra słowami : „Zejdź Mi z oczu , szatanie , bo nie myślisz o tym , co Boże , ale o tym , co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im : „Jeśli kto chce pójść za Mną , niech się zaprze samego siebie , niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie , straci je ; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii , ten je zachowa”. Ew.Św.Marka 8:27-35.
data realizacji : 28-08-2012
czas trwania : 4 min 11 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„SŁUCHAJ I MÓW” 

2012-09-09 „SŁUCHAJ I MÓW”

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie , przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go , żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu , włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka , a spojrzawszy w niebo , westchnął i rzekł do niego : „Effatha”, to znaczy : „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy , więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im , żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał , tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili : „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”. Ew.Św.Marka 7:31-37.
data realizacji : 28-08-2012
czas trwania : 3 min 52 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ CZYSTY” 

2012-09-02 „BĄDŹ CZYSTY”

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie , którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli , że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi , to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi , trzymając się tradycji starszych , nie jedzą , jeśli sobie rąk nie obmyją , rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku , nie jedzą , dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów , które przejęli i których przestrzegają , jak obmywanie kubków , dzbanków , naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie : „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych , lecz jedzą nieczystymi rękami ?” Odpowiedział im : „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was , obłudnikach , jak jest napisane : «Ten lud czci mnie wargami , lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno , ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże , a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego : „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka , co mogłoby uczynić go nieczystym ; lecz co wychodzi z człowieka , to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem , z serca ludzkiego pochodzą złe myśli , nierząd , kradzieże , zabójstwa , cudzołóstwa , chciwość , przewrotność , podstęp , wyuzdanie , zazdrość , obelgi , pycha , głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. Ew.Św.Marka 7:1-8,14-15,21-23.
data realizacji : 28-08-2012
czas trwania : 3 min 42 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„ŚWIĘTUJ Z MATKĄ” 

2012-08-26 „ŚWIĘTUJ Z MATKĄ”

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina , Matka Jezusa mówi do Niego : «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział : «Czyż to moja lub Twoja sprawa , Niewiasto ? Jeszcze nie nadeszła godzina moja». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług : «Zróbcie wszystko , cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń , z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus : «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział : «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody , która stała się winem , i nie wiedział , skąd ono pochodzi , ale słudzy , którzy czerpali wodę , wiedzieli , przywołał pana młodego i powiedział do niego : «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino , a gdy się napiją , wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ew.Św.Jana 2:1-11.
data realizacji : 21-08-2012
czas trwania : 5 min 52 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
w programie wykorzystano materiał filmowy z XXIX Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w ostatnim dniu pielgrzymki 11 sierpnia 2012 roku
realizacja : Andrzej Wanat

„ŚWIĘTY JACEK” 

2012-08-19 „ŚWIĘTY JACEK”

Jezus powiedział do tłumów : „Ja jestem chlebem żywym , który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb , będzie żył na wieki. Chlebem , który Ja dam , jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc : „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie ?” Rzekł do nich Jezus : „Zaprawdę , zaprawdę powiadam wam : Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego , nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew , ma życie wieczne , a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem , a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije , trwa we Mnie , a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec , a Ja żyję przez Ojca , tak i ten , kto Mnie spożywa , będzie żył przeze Mnie. To jest chleb , który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten , który jedli wasi przodkowie , a poumierali. Kto spożywa ten chleb , będzie żył na wieki”. Ew.Św.Jana 6:51-58.
data realizacji : 17-08-2012
czas trwania : 8 min 10 sek
scenariusz : Ks.Marek Dąbek SDB – proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
w programie wykorzystano materiał filmowy ze Mszy Świętej odpustowej ku czci Św.Jacka w kaplicy Św.Jacka przy Sanktuarium M.B.W.W. w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„NIE KIBICUJ - ZAGRAJ” 

2012-08-12 „NIE KIBICUJ - ZAGRAJ”

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Ew.Św.Jana 6:41-51.
data realizacji : 11-08-2012
czas trwania : 5 min 9 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
w programie wykorzystano materiał filmowy z XXIX Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w 2012 roku
realizacja : Damian Kurzawa i Andrzej Wanat

„DROGA PO CHLEB” 

2012-08-05 „DROGA PO CHLEB”

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli , że na brzegu jeziora nie ma Jezusa , a także Jego uczniów , wsiedli do łodzi , przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu , rzekli do Niego : „Rabbi , kiedy tu przybyłeś ?” Odpowiedział im Jezus : „Zaprawdę , zaprawdę powiadam wam : Szukacie Mnie nie dlatego , że widzieliście znaki , ale dlatego , że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm , który ginie , ale o ten , który trwa na wieki , a który da wam Syn Człowieczy ; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego : „Cóż mamy czynić , abyśmy wykonywali dzieła Boże ?” Jezus odpowiadając rzekł do nich : „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga , abyście uwierzyli w Tego , którego On posłał”. Rzekli do Niego : „Jakiego więc dokonasz znaku , abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli ? Cóż zdziałasz ? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni , jak napisano : «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus : „Zaprawdę , zaprawdę powiadam wam : Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba , ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten , który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego : „Panie , dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus : „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi , nie będzie łaknął ; a kto we Mnie wierzy , nigdy pragnąć nie będzie”. Ew.Św.Jana 6:24-35.
data realizacji : 03-08-2012
czas trwania : 4 min
scenariusz : Ks.Tadeusz Mietła SDB
w programie wykorzystano materiał filmowy z XXVII Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w 2010 roku. Zapraszamy do udziału w tegorocznej XXIX Pielgrzymce pod hasłem „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM” od 7-11 sierpnia 2012 roku. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą Koncelebrowaną , we wtorek 7 sierpnia o godz.7:00 w kościele p.w.Św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Zapisy do salezjańskiej II-giej grupy „ŻÓŁTEJ” w kancelarii parafialnej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz na portierni Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu do 6 sierpnia 2012 roku.
realizacja : Andrzej Wanat

„ŻYWY CHLEB” 

2012-07-29 „ŻYWY CHLEB”

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie , czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum , bo widziano znaki , jakie czynił na tych , którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie , Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał , że liczne tłumy schodzą się do Niego , rzekł do Filipa : „Skąd kupimy chleba , aby oni się posilili ?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem , co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip : „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba , aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego , Andrzej , brat Szymona Piotra , rzekł do Niego : „Jest tu jeden chłopiec , który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby , lecz cóż to jest dla tak wielu ?” Jezus zatem rzekł : „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni , a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie , rozdał siedzącym ; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle , ile kto chciał. A gdy się nasycili , rzekł do uczniów : „Zbierzcie pozostałe ułomki , aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych , które zostały po spożywających , napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli , jaki cud uczynił Jezus , mówili : „Ten prawdziwie jest prorokiem , który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał , że mieli przyjść i porwać Go , aby Go obwołać królem , sam usunął się znów na górę. Ew.Św.Jana 6:1-15.
data realizacji : 26-07-2012
czas trwania : 5 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Dariusz Szyszka SDB (mistrz prenowicjatu) i kl. Mateusz Koziołek SDB (asystent)
realizacja : Andrzej Wanat

„ZAUFAJ CHRYSTUSOWI” 

2012-07-22 „ZAUFAJ CHRYSTUSOWI”

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko , co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich : „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło , że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast , a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł , ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi ; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Ew.Św.Marka 6:30-34.
data realizacji : 20-07-2012
czas trwania : 4 min 54 sek.
scenariusz : Ks.Dariusz Szyszka SDB (mistrz prenowicjatu) i kl. Mateusz Koziołek SDB (asystent)
współpraca : Grzegorz Brelski , Marcin Grabiec , Paweł Gulka , Paweł Kijowski , Grzegorz Kurpias , Ireneusz Miłoń , Mateusz Papierz , Maciej Sokalski , Kamil Wieteska
materiał nagrano podczas trwania prenowicjatu w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„WOLONTARIUSZE JEZUSA” 

2012-07-15 „WOLONTARIUSZE JEZUSA”

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im , żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski : ani chleba , ani torby , ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich : «Gdy do jakiego domu wejdziecie , zostańcie tam , aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać , wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Ew.Św.Marka 6:7-13.
data realizacji : 12-07-2012
czas trwania : 5 min 43 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Kl.Michał Libor SDB , Maria Trębacz , Maksymilian Mleczko , Anna Tobiasiewicz , Dawid Szydło i Stanisław Juszczyk
realizacja : Andrzej Wanat

„PROROK” 

2012-07-08 „PROROK”

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat , zaczął nauczać w synagodze. A wielu , przysłuchując się , pytało ze zdziwieniem : «Skąd On to ma ? I co za mądrość , która Mu jest dana ? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla , syn Maryi , a brat Jakuba , Józefa , Judy i Szymona ? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry ?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im : «Tylko w swojej ojczyźnie , wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu , jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Ew.Św.Marka 6:1-6.
data realizacji : 05-07-2012
czas trwania : 6 min 29 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Maria Trębacz i Dawid Szydło
realizacja : Andrzej Wanat

„ZNAJDŹ BOGA” 

2012-07-01 „ZNAJDŹ BOGA”

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg , zebrał się wielki tłum wokół Niego , a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi , imieniem Jair. Gdy Go ujrzał , upadł Mu do nóg i prosił usilnie : «Moja córeczka dogorywa , przyjdź i połóż na nią ręce , aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim , a wielki tłum szedł za Nim. Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli : «Twoja córka umarła , czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?» Lecz Jezus słysząc , co mówiono , rzekł przełożonemu synagogi : «Nie bój się , tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra , Jakuba i Jana , brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania , płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich : «Czemu robicie zgiełk i płaczecie ? Dziecko nie umarło , tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich , wziął z sobą tylko ojca , matkę dziecka oraz tych , którzy z Nim byli , i wszedł tam , gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę , rzekł do niej : «Talitha kum» , to znaczy : «Dziewczynko , mówię ci , wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła , miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem , żeby nikt o tym nie wiedział , i polecił , aby jej dano jeść. Ew.Św.Marka 5:21-24 , 35b-43.
data realizacji : 29-06-2012
czas trwania : 6 min 19 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„TWÓJ IDOL” 

2012-06-24 „TWÓJ IDOL”

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli , że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią , cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli , aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego , Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała : «Nie , lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej : «Nie ma nikogo w twoim rodzie , kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca , jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał : «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta , język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim , co się zdarzyło. A wszyscy , którzy o tym słyszeli , brali to sobie do serca i pytali : «Kimże będzie to dziecię ?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem ; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ew.Św.Łuk 1:57-66,80.
data realizacji : 21-06-2012
czas trwania : 6 min 25 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano na Rynku Głównym w Oświęcimiu w tzw.”Strefie kibica”
realizacja : Andrzej Wanat

„DOBRY SIEW - DOBRE ŻNIWO” 

2012-06-17 „DOBRY SIEW - DOBRE ŻNIWO”

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Ew.Św.Marka 4:26-34.
data realizacji : 13-06-2012
czas trwania : 5 min 58 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„GWIZDEK SUMIENIA” 

2012-06-10 „GWIZDEK SUMIENIA”

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu , a tłum znów się zbierał , tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy , wybrali się , żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie , którzy przyszli z Jerozolimy , mówili : „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach : «Jak może szatan wyrzucać szatana ? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone , takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony , to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony , to nie może się ostać , lecz koniec z nim. Nie , nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić , jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam : wszystkie grzechy bluźnierstwa , których by się ludzie dopuścili , będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu , nigdy nie otrzyma odpuszczenia , lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem : „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze , posłali po Niego , aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego , gdy Mu powiedzieli : „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im : „Któż jest moją matką i którzy są braćmi ?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł : „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą , ten Mi jest bratem , siostrą i matką”. Ew.Św.Marka 3:20-35.
data realizacji : 8-06-2012
czas trwania : 6 min 42 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„TRÓJCA ŚWIĘTA” 

2012-06-03 „TRÓJCA ŚWIĘTA”

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę , tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli , oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami : «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody , udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko , co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni , aż do skończenia świata».Ew.Św.Mat 28:16-20.
data realizacji : 31-05-2012
czas trwania : 6 min 34 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano w studiu filmowym Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu - „STUDIO DON BOSCO OŚWIĘCIM”
realizacja : Andrzej Wanat

„POSŁANI” 

2012-05-27 „POSŁANI”

Wieczorem w dniu zmartwychwstania , tam gdzie przebywali uczniowie , drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus , stanął pośrodku i rzekł do nich : «Pokój wam !» A to powiedziawszy , pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich : «Pokój wam ! Jak Ojciec Mnie posłał , tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im : «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy , są im odpuszczone , a którym zatrzymacie , są im zatrzymane». Ew.Św.Jana 20:19-23 .
data realizacji : 24-05-2012
czas trwania : 7 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Łukasz Krysmalski SDB
materiał nagrano podczas Prymicyjnej Mszy Świętej księdza Łukasza w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„W NIEBO WSTĄPIŁ” 

2012-05-20 „W NIEBO WSTĄPIŁ”

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę , tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli , oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami : «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody , udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko , co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni , aż do skończenia świata». Ew.Św.Marka 16:15-20.
data realizacji : 17-05-2012
czas trwania : 5 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał filmowy nagrano na wieży - Muzeum Zamek w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ” 

2012-05-13 „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ”

Jezus powiedział do swoich uczniów : «Jak Mnie umiłował Ojciec , tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej ! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania , będziecie trwać w miłości mojej , tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem , aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie , abyście się wzajemnie miłowali , tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej , gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi , jeżeli czynicie to , co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami , bo sługa nie wie , co czyni pan jego , ale nazwałem was przyjaciółmi , albowiem oznajmiłem wam wszystko , co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali , ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to , abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał , aby wszystko dał wam Ojciec , o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję , abyście się wzajemnie miłowali».Ew.Św.Jana 15:9-17.
data realizacji : 03-05-2012
czas trwania : 5 min 54 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano podczas salezjańskiej pielgrzymki do Włoch
realizacja : Andrzej Wanat

„KRZEW WINNY” 

2012-05-06 „KRZEW WINNY”

Jezus powiedział do swoich uczniów : «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym , a Ojciec mój jest tym , który uprawia. Każdą latorośl , która we Mnie nie przynosi owocu , odcina , a każdą , która przynosi owoc , oczyszcza , aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu , które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie , a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie , o ile nie trwa w winnym krzewie , tak samo i wy , jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym , wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie , a Ja w nim , ten przynosi owoc obfity , ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten , kto we Mnie nie trwa , zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją , i wrzuca do ognia , i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie , a słowa moje w was , poproście , o cokolwiek chcecie , a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały , że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». Ew.Św.Jana 15:1-8.
data realizacji : 27-04-2012
czas trwania : 5 min 42 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał z winnicy nagrano w 2011 roku u Pana Zdzisława Wysogląda w Polance Wielkiej
realizacja : Andrzej Wanat

„ŚWIĘTY JÓZEF” 

2012-05-01 „ŚWIĘTY JÓZEF”

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni , w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego : «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności ? Jeśli jesteś Mesjaszem , powiedz nam otwarcie». Rzekł do nich Jezus : «Powiedziałem wam , a nie wierzycie. Czyny , których dokonuję w imię mojego Ojca , świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie , bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu , a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój , który Mi je dał , jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». Ew.Św.Jana 10:1-10
data realizacji : 28-10-2011
czas trwania : 4 min 01 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano podczas pielgrzymki do Włoch w Loreto
realizacja : Andrzej Wanat

„DOBRY PASTERZ” 

2012-04-29 „DOBRY PASTERZ”

Jezus powiedział : «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten , kto nie jest pasterzem , do którego owce nie należą , widząc nadchodzącego wilka , opuszcza owce i ucieka , a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego , że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje , a moje Mnie znają , podobnie jak Mnie zna Ojciec , a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce , które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego , i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec , bo Ja życie moje oddaję , aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera , lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». Ew.Św.Jana 10:11-18.
data realizacji : 27-04-2012
czas trwania : 5 min 52 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„GŁOWĄ W NIEBIE” 

2012-04-22 „GŁOWĄ W NIEBIE”

Uczniowie opowiadali , co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym , On sam stanął pośród nich i rzekł do nich : «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się , że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich : «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach ? Popatrzcie na moje ręce i nogi : to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie : duch nie ma ciała ani kości , jak widzicie , że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia , rzekł do nich : «Macie tu coś do jedzenia ?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich : «To właśnie znaczyły słowa , które mówiłem do was , gdy byłem jeszcze z wami : Musi się wypełnić wszystko , co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza , u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły , aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich : «Tak jest napisane : Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie ; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom , począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego». Ew.Św.Łuk. 24:35-48.
data realizacji : 19-04-2012
czas trwania : 6 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2012-04-15 "UWIERZ"

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie , drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł , stanął pośrodku i rzekł do nich : «Pokój wam !» A to powiedziawszy , pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich : «Pokój wam ! Jak Ojciec Mnie posłał , tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im : «Weźmijcie Ducha Świętego ! Którym odpuścicie grzechy , są im odpuszczone , a którym zatrzymacie , są im zatrzymane». Ale Tomasz , jeden z Dwunastu , zwany Didymos , nie był razem z nimi , kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego : «Widzieliśmy Pana !» Ale on rzekł do nich : «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ , i nie włożę ręki mojej do boku Jego , nie uwierzę». A po ośmiu dniach , kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi , Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych , stanął pośrodku i rzekł : «Pokój wam !» Następnie rzekł do Tomasza : «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku , i nie bądź niedowiarkiem , lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział : «Pan mój i Bóg mój !» Powiedział mu Jezus : «Uwierzyłeś , bo Mnie ujrzałeś ; błogosławieni , którzy nie widzieli , a uwierzyli». I wiele innych znaków , których nie zapisano w tej księdze , uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano , abyście wierzyli , że Jezus jest Mesjaszem , Synem Bożym , i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Ew.Św.Jana 20:19-31.
data realizacji : 06-04-2012
czas trwania : 5 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano w Kaplicy Św.Jacka w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„ZMARTWYCH  WSTAŁ” 

2012-04-08 „ZMARTWYCH WSTAŁ”

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Ew.Św.Jana 20:1-9.
data realizacji : 06-04-2012
czas trwania : 5 min 23 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano przy Grobie Pańskim na scenie Nowego Kościoła MBWW w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„NIEDZIELA PALMOWA” 

2012-04-01 „NIEDZIELA PALMOWA”

Wielki tłum , który przybył na święto , usłyszawszy , że Jezus przybywa do Jerozolimy , wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali : „Hosanna. Błogosławiony , który przychodzi w imię Pańskie” oraz : „Król izraelski !” A gdy Jezus znalazł osiołka , dosiadł go , jak jest napisane : „Nie bój się , Córo Syjońska , oto Król twój przychodzi , siedząc na oślęciu”. Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony , wówczas przypomnieli sobie , że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Ew.Św.Jana 12:12-16.
data realizacji : 29-03-2012
czas trwania : 6 min 03 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„MUSISZ OBUMRZEĆ” 

2012-03-25 „MUSISZ OBUMRZEĆ”

Wśród tych , którzy przybyli , aby oddać pokłon Bogu w czasie święta , byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa , pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej , i prosili go , mówiąc : „Panie , chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź : „Nadeszła godzina , aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę , zaprawdę powiadani wam : Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze , zostanie tylko samo , ale jeżeli obumrze , przynosi plon obfity. Ten , kto miłuje swoje życie , traci je , a kto nienawidzi swego życia na tym świecie , zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć , niech idzie za Mną , a gdzie Ja jestem , tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy , uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć ? Ojcze , wybaw Mnie od tej godziny. Nie , właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze , uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba : „I uwielbiłem , i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił : „Zagrzmiało !” Inni mówili : „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus : „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie , ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja , gdy zostanę nad ziemię wywyższony , przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając , jaką śmiercią miał umrzeć. Ew.Św.Jana 12:20-33
data realizacji : 22-03-2012
czas trwania : 4 min 13 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„MIŁOSIERDZIE BOŻE” 

2012-03-18 „MIŁOSIERDZIE BOŻE”

Jezus powiedział do Nikodema : „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni , tak potrzeba , by wywyższono Syna Człowieczego , aby każdy , kto w Niego wierzy , miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat , że Syna swego Jednorodzonego dał , aby każdy , kto w Niego wierzy , nie zginął , ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to , aby świat potępił , ale po to , by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego , nie podlega potępieniu ; a kto nie wierzy , już został potępiony , bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym , że światło przyszło na świat , lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło : bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem , kto się dopuszcza nieprawości , nienawidzi światła i nie zbliża się do światła , aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy , zbliża się do światła , aby się okazało , że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Ew.Św.Jana 3:14-21.
data realizacji : 16-03-2012
czas trwania : 5 min 49 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Diakon Łukasz Mróz SMJM ze Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego „MISERICORDIANIE” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul.B.Prusa 4
realizacja : Andrzej Wanat

„BUDUJ DOM” 

2012-03-11 „BUDUJ DOM”

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych , którzy sprzedawali woły , baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków , powyrzucał wszystkich ze świątyni , także baranki i woły , porozrzucał monety bankierów , a stoły powywracał. Do tych zaś , którzy sprzedawali gołębie , rzekł : „Weźcie to stąd , a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie , że napisano : „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego : „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas , skoro takie rzeczy czynisz ?” Jezus dał im taką odpowiedź : „Zburzcie tę świątynię , a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi : „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię , a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni ?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał , przypomnieli sobie uczniowie Jego , że to powiedział , i uwierzyli Pismu i słowu , które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy , w dniu świątecznym , wielu uwierzyło w imię Jego , widząc znaki , które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im , bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział , co się kryje w człowieku. Ew.Św.Jana 2:13-25.
data realizacji : 7-03-2012
czas trwania : 5 min 6 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Stanisław Czernek – proboszcz parafii p.w.Św.Stanisława B.M. W Osieku Górnym
realizacja : Andrzej Wanat

„WEŹ SIĘ OGARNIJ” 

2012-03-04 „WEŹ SIĘ OGARNIJ”

Jezus wziął z sobą Piotra , Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak , jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem , którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa : „Rabbi , dobrze , że tu jesteśmy ; postawimy trzy namioty : jeden dla Ciebie , jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem , co należy mówić , tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok , osłaniający ich , a z obłoku odezwał się głos : „To jest mój Syn umiłowany , Jego słuchajcie”. I zaraz potem , gdy się rozejrzeli , nikogo już nie widzieli przy sobie , tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry , przykazał im , aby nikomu nie rozpowiadali o tym , co widzieli , zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie , rozprawiając tylko między sobą , co znaczy powstać z martwych. Ew.Św.Marka 9:2-10.
data realizacji : 29-02-2012
czas trwania : 5 min 40 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Przemysław Kawecki SDB
materiał nagrano podczas rekolekcji wielkopostnych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„NA PUSTYNI” 

2012-02-26 „NA PUSTYNI”

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni , kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt , aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił : „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ew.Św.Marka 1:12-15.
data realizacji : 23-02-2012
czas trwania : 4 min 12 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja i czytanie Ewangelii : Andrzej Wanat

„OCZYSZCZENIE” 

2012-02-21 „OCZYSZCZENIE”

Jezus powiedział do swoich uczniów : „Strzeżcie się , żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to , aby was widzieli ; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego , który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę , nie trąb przed sobą , jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach , aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam : ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę , niech nie wie lewa twoja ręka , co czyni prawa , aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój , który widzi w ukryciu , odda tobie. Gdy się modlicie , nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się , żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam : otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić , wejdź do swej izdebki , zamknij drzwi i módl się do Ojca twego , który jest w ukryciu. A Ojciec twój , który widzi w ukryciu , odda tobie. Kiedy pościcie , nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury , aby pokazać ludziom , że poszczą. Zaprawdę powiadam wam : już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz , aby nie ludziom pokazać , że pościsz , ale Ojcu twemu , który jest w ukryciu. A Ojciec twój , który widzi w ukryciu , odda tobie”. Ew.Św.Mateusza 6:1-6.16-18.
data realizacji : 20-02-2012
czas trwania : 5 min 22 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ UZDROWIONY” 

2012-02-19 „BĄDŹ UZDROWIONY”

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum , posłyszeli , że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi , że nawet przed drzwiami nie było miejsca , a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem , którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego , odkryli dach nad miejscem , gdzie Jezus się znajdował , i przez otwór spuścili łoże , na którym leżał paralityk. Jezus , widząc ich wiarę , rzekł do paralityka: „Synu , odpuszczają ci się twoje grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie , którzy myśleli w duszy : „Czemu On tak mówi ? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy , jeśli nie Bóg sam jeden ?”. Jezus poznał zaraz w swym duchu , że tak myślą , i rzekł do nich : „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach ? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka : »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy też powiedzieć : »Wstań , weź swoje łoże i chodź ?«. Otóż , żebyście wiedzieli , iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka : Mówię ci : Wstań , weź swoje łoże i idź do domu !”. On wstał , wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga , mówiąc : „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”. Ew.Św.Marka 2:1–12.
data realizacji : 08-02-2012
czas trwania : 4 min 44 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
w roli paralityka wystąpił Dominik Pacyna - uczeń klasy I GB Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ UZDROWIONY” 

2012-02-12 „BĄDŹ UZDROWIONY”

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana , prosił Go : „Jeśli chcesz , możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością , wyciągnął rękę , dotknął go i rzekł do niego : „Chcę , bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami : „Uważaj , nikomu nic nie mów , ale idź , pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę , którą przepisał Mojżesz , na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to , co zaszło , tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta , lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Ew.Św.Marka 1:40-45.
data realizacji : 08-02-2012
czas trwania : 7 min 43 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
w Pantomimie udział wzięli wolontariusze z Koła Misyjnego z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ UZDROWIONY” 

2012-02-05 „BĄDŹ UZDROWIONY”

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora , gdy słońce zaszło , przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych ; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił , lecz nie pozwalał złym duchom mówić , ponieważ wiedziały , kim On jest. Nad ranem , gdy jeszcze było ciemno , wstał , wyszedł i udał się na miejsce pustynne , i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami , a gdy Go znaleźli , powiedzieli Mu : „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich : „Pójdźmy gdzie indziej , do sąsiednich miejscowości , abym i tam mógł nauczać , bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei , nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Ew.Św.Marka 1:29-39.
data realizacji : 31-01-2012
czas trwania : 6 min 45 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano dzięki uprzejmości Dyrekcji i Pracowników Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ RADOSNY JAK KSIĄDZ BOSCO” 

2012-01-29 „BĄDŹ RADOSNY JAK KSIĄDZ BOSCO”

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką ; uczył ich bowiem jak ten , który ma władzę , a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać : „Czego chcesz od nas , Jezusie Nazarejczyku ? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś : Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo : „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli , tak że jeden drugiego pytał : „Co to jest ? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Ew.Św.Marka 1:21-28.
data realizacji : 25-01-2012
czas trwania : 7 min 39 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał filmowy nagrano w Turynie podczas pielgrzymki do Włoch
realizacja : Andrzej Wanat

„W DOMU” 

2012-01-22 „W DOMU”

Gdy Jan został uwięziony , przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił : „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego , ujrzał Szymona i brata Szymonowego , Andrzeja , jak zarzucali sieć w jezioro ; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich : „Pójdźcie za Mną , a sprawię , że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej , ujrzał Jakuba , syna Zebedeusza , i brata jego , Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał , a oni zostawili ojca swego , Zebedeusza , razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. Ew.Św.Marka 1:14-20.
data realizacji : 12-01-2012
czas trwania : 6 min 25 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał filmowy został nagrany w pokoju ks.Marcina Kaznowskiego SDB w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„OFIARA MIŁOŚCI” 

2012-01-15 „OFIARA MIŁOŚCI”

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa , rzekł : „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli , jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy , że oni idą za Nim , rzekł do nich : „Czego szukacie ?” Oni powiedzieli do Niego : „Rabbi , to znaczy : Nauczycielu , gdzie mieszkasz ?” Odpowiedział im : „Chodźcie , a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli , gdzie mieszka , i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch , którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim , był Andrzej , brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego : „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy : Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł : „Ty jesteś Szymon , syn Jana , ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy : Piotr. Ew.Św.Jana 1:35-42.
data realizacji : 12-01-2012
czas trwania : 4 min 18 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał filmowy nagrano podczas pobierania krwi w ZSZTS w Oświęcimiu w ramach akcji prowadzonej przez PCK
realizacja : Andrzej Wanat

„PIERWSZY SAKRAMENT” 

2012-01-08 „PIERWSZY SAKRAMENT”

Jan Chrzciciel tak głosił : „Idzie za mną mocniejszy ode mnie , a ja nie jestem godzien , aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą , On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili , gdy wychodził z wody , ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos : „Tyś jest mój Syn umiłowany , w Tobie mam upodobanie”. Ew.Św.Marka 1:6b-11
data realizacji : 7-01-2012
czas trwania : 7 min 19 sek.
scenariusz : Ks.Marek Dąbek SDB proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
materiał nagrano w trakcie ostatniej próby „JASEŁEK SALEZJAŃSKICH”
realizacja : Andrzej Wanat

„TRZEJ KRÓLOWIE” 

2012-01-06 „TRZEJ KRÓLOWIE”

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda , oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali : „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski ? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod , przeraził się , a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich , gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli : „W Betlejem judzkim , bo tak napisał prorok : A ty , Betlejem , ziemio Judy , nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy , albowiem z ciebie wyjdzie władca , który będzie pasterzem ludu mego , Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem , rzekł : „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię , a gdy Je znajdziecie , donieście mi , abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla , ruszyli w drogę. A oto gwiazda , którą widzieli na Wschodzie , szła przed nimi , aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem , gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę , bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego , Maryją ; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby , ofiarowali Mu dary : złoto , kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz , żeby nie wracali do Heroda , inną drogą udali się do ojczyzny. Ew.Św.Mat. 2:1-12.
data realizacji : 30-12-2011
czas trwania : 5 min 19 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
materiał nagrano w miejscowości Rajecka Leśna na Słowacji przy szopce „SŁOWACKIE BETLEJEM”
realizacja : Andrzej Wanat

„SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA KSIĘDZA MARKA DĄBKA SDB” 

2012-01-01 „SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA KSIĘDZA MARKA DĄBKA SDB”

"Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą , niech Cię obdarzy Swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze Swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami , a Ja im będę błogosławił". Ks.Liczb 6 : 24-27.
data realizacji : 28-12-2011
czas trwania : 5 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Marek Dąbek SDB proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„PATRZ SERCEM” - ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

2012-01-01 „PATRZ SERCEM” - ŻYCZENIA NOWOROCZNE

"Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję , Józefa i Niemowlę , leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli , opowiedzieli o tym , co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy , którzy to słyszeli , dziwili się temu , co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili , wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko , co słyszeli i widzieli , jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię , nadano Mu imię Jezus , którym Je nazwał anioł , zanim się poczęło w łonie Matki. Ew.Św.Łukasza 2:16-21.
data realizacji : 27-12-2011
czas trwania : 5 min 11 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

SALEZJAŃSKIE  ŻYCZENIA - „NARODZINY  MIŁOŚCI” 

2011-12-24 SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA - „NARODZINY MIŁOŚCI”

WSZELKICH ŁASK BOŻYCH , ZDROWIA , POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM PAŃSTWU I WASZYM RODZINOM ŻYCZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY TELEWIZJI ITVG. WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2012 ROKU ! SZCZĘŚĆ BOŻE !
data realizacji : 17-12-2011
czas trwania : 5 min.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : grupa wolontariatu ZSZTS w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„ZWIASTOWANIE” 

2011-12-18 „ZWIASTOWANIE”

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei , zwanego Nazaret , do Dziewicy poślubionej mężowi , imieniem Józef , z rodu Dawida ; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł : „Bądź pozdrowiona , pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała , co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej : „Nie bój się , Maryjo , znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna , któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego , a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca , Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki , a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła : „Jakże się to stanie , skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział : „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte , które się narodzi , będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja , Elżbieta , poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta , która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja : „Oto ja służebnica Pańska , niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. Ew.Św.Łuk 1:26-38.
data realizacji : 16-12-2011
czas trwania : 6 min 39 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ  JANEM” 

2011-12-11 „BĄDŹ JANEM”

Pojawił się człowiek posłany przez Boga , Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo , aby zaświadczyć o Światłości , by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością , lecz posłanym , aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem : „Kto ty jesteś ?”, on wyznał , a nie zaprzeczył , oświadczając : „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go : „Cóż zatem ? Czy jesteś Eliaszem ?”. Odrzekł : „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem ?”. Odparł : „Nie !”. Powiedzieli mu więc : „Kim jesteś , abyśmy mogli dać odpowiedź tym , którzy nas wysłali ? Co mówisz sam o sobie ?”. Odpowiedział : „Jam głos wołającego na pustyni : Prostujcie drogę Pańską , jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania , mówiąc do niego : „Czemu zatem chrzcisz , skoro nie jesteś ani Mesjaszem , ani Eliaszem , ani prorokiem ?”. Jan im tak odpowiedział : „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten , którego wy nie znacie , który po mnie idzie , a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii , po drugiej stronie Jordanu , gdzie Jan udzielał chrztu. Ew.Św.Jana 1:6-8,19-28.
data realizacji : 9-12-2011
czas trwania : 4 min
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : uczniowie ZSZTS w Oświęcimiu
narracja Ewangelii : Anna , Karolina i Tomasz Wanat
realizacja : Andrzej Wanat

„PROSTA DROGA” 

2011-12-04 „PROSTA DROGA”

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie , Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza : „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą ; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni : Przygotujcie drogę Panu , prostujcie ścieżki dla Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan , wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder , a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił : „Idzie za mną mocniejszy ode mnie , a ja nie jestem godzien , aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą , On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. Ew.Św.Marka 1:1-8.
data realizacji : 2-12-2011
czas trwania : 5 min 01 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„OCZEKUJ” 

2011-11-27 „OCZEKUJ”

Jezus powiedział do swoich uczniów : „Uważajcie i czuwajcie , bo nie wiecie , kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem , który udał się w podróż. Zostawił swój dom , powierzył swoim sługom staranie o wszystko , każdemu wyznaczył zajęcie , a odźwiernemu przykazał , żeby czuwał. Czuwajcie więc , bo nie wiecie , kiedy pan domu przyjdzie : z wieczora czy o północy , czy o pianiu kogutów , czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy , nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię , mówię wszystkim : Czuwajcie”. Ew.Św.Marka 13:33-37
data realizacji : 23-11-2011
czas trwania : 6 min 27 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Paweł Kociołek SDB Dyrektor Szkoły Salezjańskiej w Utrail-Birisziri w Bangladeszu
materiał nagrano w „KARCZMIE MŁYNÓWKA” w Łękach koło Oświęcimia
realizacja : Andrzej Wanat

„ZOBACZ DRUGIEGO” 

2011-11-20 „ZOBACZ DRUGIEGO”

Jezus powiedział do swoich uczniów : „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim , wtedy zasiądzie na swoim tronie , pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody , a On oddzieli jednych od drugich , jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej , a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie : »Pójdźcie , błogosławieni Ojca mojego , weźmijcie w posiadanie królestwo , przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny , a daliście Mi jeść ; byłem spragniony , a daliście Mi pić ; byłem przybyszem , a przyjęliście Mnie ; byłem nagi , a przyodzialiście Mnie ; byłem chory , a odwiedziliście Mnie ; byłem w więzieniu , a przyszliście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi : »Panie , kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie ? Spragnionym i daliśmy Ci pić ? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię ? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię ? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król im odpowie : »Zaprawdę powiadam wam : Wszystko , co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych , Mnieście uczynili«. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie : »Idźcie precz ode mnie , przeklęci , w ogień wieczny , przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny , a nie daliście Mi jeść ; byłem spragniony , a nie daliście Mi pić ; byłem przybyszem , a nie przyjęliście Mnie ; byłem nagi , a nie przyodzialiście Mnie ; byłem chory i w więzieniu , a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i ci : »Panie , kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym , albo przybyszem , albo nagim , kiedy chorym albo w więzieniu , a nie usłużyliśmy Tobie ?«. Wtedy odpowie im : »Zaprawdę powiadam wam : Wszystko , czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych , tegoście i Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną , sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. Ew.Św.Mat 25:31–46 .
data realizacji : 18-11-2011
czas trwania : 5 min 19 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„TWÓJ TALENT” 

2011-11-14 „TWÓJ TALENT”

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek , mając się udać w podróż , przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów , drugiemu dwa , trzeciemu jeden , każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten , który otrzymał pięć talentów , poszedł , puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten , który dwa otrzymał ; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś , który otrzymał jeden , poszedł i rozkopawszy ziemię , ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten , który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł : »Panie , przekazałeś mi pięć talentów , oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan : »Dobrze , sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach , nad wieloma cię postawię : wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten , który otrzymał dwa talenty , mówiąc : »Panie , przekazałeś mi dwa talenty , oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan : »Dobrze , sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach , nad wieloma cię postawię ; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten , który otrzymał jeden talent i rzekł : »Panie , wiedziałem , żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam , gdzie nie posiałeś i zbierać tam , gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc , poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego : »Sługo zły i gnuśny ! Wiedziałeś , że chcę żąć tam , gdzie nie posiałem , i zbierać tam , gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom , a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent , a dajcie temu , który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem , kto ma , będzie dodane , tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś , kto nie ma , zabiorą nawet to , co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności ; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”. Ew.Św.Mat 25:14-30.
data realizacji : 04-11-2011
czas trwania : 4 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Pan inż Jan Zątek – wykładowca na kursie spawaczy oraz kursanci
realizacja : Andrzej Wanat

„ROZTROPNOŚĆ” 

2011-11-06 „ROZTROPNOŚĆ”

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść : „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien , które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych , a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy , ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał , zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie : »Oblubieniec idzie , wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych : »Użyczcie nam swej oliwy , bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne : »Mogłoby i nam , i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«. Gdy one szły kupić , nadszedł oblubieniec. Te , które były gotowe , weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny , prosząc : »Panie , panie , otwórz nam«. Lecz on odpowiedział : »Zaprawdę powiadam wam , nie znam was«. Czuwajcie więc , bo nie znacie dnia ani godziny”. Ew.Św.Mat 25:1–13.
data realizacji : 04-11-2011
czas trwania : 2 min 57 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Siostra Róża – zakrystianka ze zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„SZCZĘŚLIWI” 

2011-11-01 „SZCZĘŚLIWI”

Jezus , widząc tłumy , wyszedł na górę. A gdy usiadł , przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami : „Błogosławieni ubodzy w duchu , albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni , którzy się smucą , albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi , albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni , którzy łakną i pragną sprawiedliwości , albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni , albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca , albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni , którzy wprowadzają pokój , albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni , którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości , albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście , gdy ludzie wam urągają i prześladują was , i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie , albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Ew.Św.Mat 5:1-12 a.
data realizacji : 25-09-2011
czas trwania : 6 min 07 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
materiał nagrano podczas autokarowej pielgrzymki do Włoch we wrześniu 2011 roku
realizacja : Andrzej Wanat

„MOJA WIARY - GODNOŚĆ” 

2011-10-30 „MOJA WIARY - GODNOŚĆ”

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami : „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko , co wam polecą , lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem , ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona , lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu , żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą , by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi , albowiem jeden jest wasz Nauczyciel , a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem ; jeden bowiem jest Ojciec wasz , Ten w niebie. Nie chciejcie również , żeby was nazywano mistrzami , bo jeden jest tylko wasz Mistrz , Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa , będzie poniżony , a kto się poniża, będzie wywyższony”. Ew.Św.Mat 23:1-12.
data realizacji : 28-10-2011
czas trwania : 4 min 44 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„PRZYKAZANIA MIŁOŚCI” 

2011-10-23 „PRZYKAZANIA MIŁOŚCI”

Gdy faryzeusze dowiedzieli się , że Jezus zamknął usta saduceuszom , zebrali się razem , a jeden z nich , uczony w Prawie , zapytał wystawiając Go na próbę : "Nauczycielu , które przykazanie w Prawie jest największe ?" On mu odpowiedział : "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem , całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego : «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»". Ew.Św.Mat 22:34-40.
data realizacji : 14-10-2011
czas trwania : 5 min 2 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano przy współpracy wolontariuszy z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„MĄDRY NAUCZYCIEL” 

2011-10-16 „MĄDRY NAUCZYCIEL”

Faryzeusze odeszli i naradzali się , jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda , aby Mu powiedzieli : „Nauczycielu , wiemy , że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy , bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc , jak Ci się zdaje ? Czy wolno płacić podatek cezarowi , czy nie ?”. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł : „Czemu Mnie kusicie , obłudnicy ? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał : „Czyj jest ten obraz i napis ?”. Odpowiedzieli : „Cezara”. Wówczas rzekł do nich : „Oddajcie więc cezarowi to , co należy do cezara , a Bogu to , co należy do Boga”. Ew.Św.Mat 22:15–21.
data realizacji : 14-10-2011
czas trwania : 4 min 03 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano przy współpracy uczniów ZSZTS w Oświęcimiu biorących udział w programie kółka telewizyjnego podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej
realizacja : Andrzej Wanat

„PRZYJDŹ NA UCZTĘ” 

2011-10-09 „PRZYJDŹ NA UCZTĘ”

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu : „Królestwo niebieskie podobne jest do króla , który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi , żeby zaproszonych zwołali na ucztę , lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem : «Powiedzcie zaproszonym : Oto przygotowałem moją ucztę : woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli : jeden na swoje pole , drugi do swego kupiectwa ; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich , pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców , a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom : «Uczta wprawdzie jest gotowa , lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich , których spotkacie»... Ew.Św.Mat 22:1-14.
data realizacji : 6-10-2011
czas trwania : 5 min 12 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
w programie wykorzystano materiały z pielgrzymki do Włoch zorganizowanej przez ks.Andrzeja Polichta SDB w dniach od 25.09. - 2.10.2011 roku. Pielgrzymi zwiedzili między innymi Turyn , Colle Don Bosco , Loreto , Monte Cassino , Asyż , modlili się przy grobie błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Św.Piotra w Rzymie a także posmakowali kąpieli w Adriatyku
realizacja : Andrzej Wanat

„TWOJA WINNICA” 

2011-10-02 „TWOJA WINNICA”

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu : „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz , który założył winnicę. Otoczył ją murem , wykopał w niej prasę , zbudował wieżę , w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów , posłał swoje sługi do rolników , by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili , drugiego zabili , trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi , więcej niż za pierwszym razem , lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna , tak sobie myśląc : »Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy , zobaczywszy syna , mówili do siebie : »To jest dziedzic ; chodźcie , zabijmy go , a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go , wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie , co uczyni z owymi rolnikami ?”. Rzekli Mu : „Nędzników marnie wytraci , a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom , takim , którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł : „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie : »Właśnie ten kamień , który odrzucili budujący , stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam : Królestwo Boże będzie wam zabrane , a dane narodowi , który wyda jego owoce”. Ew.Św.Mat 21:33–43.
data realizacji : 23-09-2011
czas trwania : 5 min 46 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„IDŹ ZA SWOJĄ WIARĄ” 

2011-09-25 „IDŹ ZA SWOJĄ WIARĄ”

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu : „Co myślicie ? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł : »Dziecko , idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział : »Idę , Panie« , lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. T en odparł : »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca ?”. Mówią Mu : „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich : „Zaprawdę powiadam wam : Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości , a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to , ale nawet później nie opamiętaliście się , żeby mu uwierzyć”. Ew.Św.Mat 21:28–32
data realizacji : 21-09-2011
czas trwania : 5 min 52 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„WINNICA Z GHANY” 

2011-09-18 „WINNICA Z GHANY”

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść : „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza , który wyszedł wczesnym rankiem , aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej , zobaczył innych , stojących na rynku bezczynnie , i rzekł do nich : »Idźcie i wy do mojej winnicy , a co będzie słuszne , dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej , tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej , spotkał innych stojących i zapytał ich : »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie ? «. Odpowiedzieli mu : » Bo nas nikt nie najął «. Rzekł im : »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór , rzekł właściciel winnicy do swego rządcy : »Zwołaj robotników i wypłać im należność , począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi , myśleli , że więcej dostaną ; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go , szemrali przeciw gospodarzowi , mówiąc : »Ci ostatni jedną godzinę pracowali , a zrównałeś ich z nami , którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich : »Przyjacielu , nie czynię ci krzywdy ; czy nie o denara umówiłeś się ze mną ? Weź , co twoje , i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim , co chcę ? Czy na to złym okiem patrzysz , że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi , a pierwsi ostatnimi”. Ew.Św.Mat 20:1–16a.
data realizacji : 02-09-2011
czas trwania : 5 min 10 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Krzysztof Niżniak SDB oraz członkowie Towarzystwa Najświętszego Serca Jezusowego i Miłosierdzia Bożego w Ashaiman z Ghany : Josef Abanlu , Gertrud Ada , Antuanette Abanlu , Agnes Opoku i Emanuel Mensa
realizacja : Andrzej Wanat

„PRZEBACZAJ” 

2011-09-11 „PRZEBACZAJ”

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał : „Panie , ile razy mam przebaczać , jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie ? Czy aż siedem razy ?”. Jezus mu odrzekł :„Nie mówię ci , że aż siedem razy , lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla , który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać , przyprowadzono mu jednego , który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać , pan kazał sprzedać go razem z żoną , dziećmi i całym jego mieniem , aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go : »Panie , miej cierpliwość nade mną , a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą , uwolnił go i dług mu darował ( ... ) Ew.Św.Mat 18:21–35.
data realizacji : 09-09-2011
czas trwania : 7 min 10 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
Od poniedziałku 12 września do najbliższej niedzieli obchodzić będziemy Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. To czas przygotowania przed uroczystością św. Stanisława Kostki , patrona dzieci i młodzieży.
realizacja : Andrzej Wanat

„UPOMNIENIE BRATERSKIE” 

2011-09-04 „UPOMNIENIE BRATERSKIE”

Jezus powiedział do swoich uczniów : „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha , pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha , weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch , żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha , donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha , niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam : Wszystko , co zwiążecie na ziemi , będzie związane w niebie , a co rozwiążecie na ziemi , będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam : Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą , to wszystkiego użyczy im mój Ojciec , który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje , tam jestem pośród nich”. Ew.Św.Mat 18:15–20.
data realizacji : 30-08-2011
czas trwania : 5 min 11 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Materiał nagrano dzięki uprzejmości pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„ZA JEZUSEM” 

2011-08-28 „ZA JEZUSEM”

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to , że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów , i uczonych w Piśmie ; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty : „Panie , niech Cię Bóg broni ! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra : „Zejdź Mi z oczu , szatanie ! Jesteś Mi zawadą , bo nie myślisz o tym , co Boże , ale o tym , co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów : „Jeśli kto chce pójść za Mną , niech się zaprze samego siebie , niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie , straci je ; a kto straci swe życie z mego powodu , znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek , choćby cały świat zyskał , a na swej duszy szkodę poniósł ? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę ? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi , i wtedy odda każdemu według jego postępowania”. Ew.Św.Mat 16:21–27.
data realizacji : 11-08-2011
czas trwania : 4 min 37 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„KLUCZ DO MIŁOŚCI” 

2011-08-21 „KLUCZ DO MIŁOŚCI”

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej , pytał swych uczniów : „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego ?”. A oni odpowiedzieli : „Jedni za Jana Chrzciciela , inni za Eliasza , jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich : „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr : „Ty jesteś Mesjaszem , Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł : „Błogosławiony jesteś , Szymonie , synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego , lecz Ojciec mój , który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam : Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół , a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego ; cokolwiek zwiążesz na ziemi , będzie związane w niebie , a co rozwiążesz na ziemi , będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy przykazał uczniom , aby nikomu nie mówili , że On jest Mesjaszem. Ew.Św.Mat 16:13–20.
data realizacji : 18-08-2011
czas trwania : 3 min 47 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„TWOJA WIARA” 

2011-08-14 „TWOJA WIARA”

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska , wyszedłszy z tamtych okolic , wołała : „Ulituj się nade mną , Panie , Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili : „Odpraw ją , bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział : „Jestem posłany tylko do owiec , które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła , upadła przed Nim i prosiła : „Panie , dopomóż mi”. On jednak odparł : „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”. A ona odrzekła : „Tak , Panie , lecz i szczenięta jedzą z okruszyn , które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział : „O niewiasto , wielka jest twoja wiara ; niech ci się stanie , jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Ew.Św.Mat 15:21–28.
data realizacji : 06-08-2011
czas trwania : 4 min 27 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
w programie gościnnie wystąpili : Pani Iza , Julia , Jakub i Pani Katarzyna Skucha oraz pies Goldi
realizacja : Andrzej Wanat

„PO DRODZE ” 

2011-08-07 „PO DRODZE ”

Gdy tłum został nasycony , zaraz Jezus przynaglił uczniów , żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg , zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił , wyszedł sam jeden na górę , aby się modlić. Wieczór zapadł , a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu , miotana falami , bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich , krocząc po jeziorze. Uczniowie , zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze , zlękli się myśląc , że to zjawa , i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich : „Odwagi , Ja jestem , nie bójcie się”. Na to odezwał się Piotr : „Panie , jeśli to Ty jesteś , każ mi przyjść do siebie po wodzie”. A on rzekł : „Przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć , krzyknął: „Panie , ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go , mówiąc : „Czemu zwątpiłeś , małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi , wiatr się uciszył. Ci zaś , którzy byli w łodzi , upadli przed Nim , mówiąc : „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Ew.Św.Mat 14:22–33.
data realizacji : 12-07-2011
czas trwania : 8 min 15 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
w programie wykorzystano materiały z XXVII PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ W 2010 ROKU
ZAPRASZAMY NA XXVIII OŚWIĘCIMSKĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ 7-11.08.2011. DO GRUPY II – ŻÓŁTEJ KS.BOSCO ! „BYĆ RYCERZEM MARYI.”
realizacja : Andrzej Wanat

„CHLEB I SŁOWO” 

2011-07-31 „CHLEB I SŁOWO”

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela , oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne , osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miasta poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł , ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór , przystąpili do Niego uczniowie i rzekli : „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom - niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział : „Nie potrzebują odchodzić , wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli Mu : „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł : „Przynieście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie , następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby , spojrzał w niebo , odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby , dał je uczniom , uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego , co pozostało , dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś , którzy jedli , było około pięciu tysięcy mężczyzn , nie licząc kobiet i dzieci. Ew.Św.Mat 14: 13-21.
data realizacji : 12-07-2011
czas trwania : 5 min 10 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Dariusz Szyszka SDB z prenowicjuszami salezjańskimi w kaplicy św.Jacka Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„TWOJA PERŁA” 

2011-07-24 „TWOJA PERŁA”

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść : „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł , sprzedał wszystko co miał , i kupił tę rolę. Dalej , podobne jest królestwo niebieskie do kupca , poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę , poszedł , sprzedał wszystko co miał i kupił ją”. Ew.Św.Mat 13: 44-46.
data realizacji : 12-07-2011
czas trwania : 5 min 22 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„ZACZEKAJ DO ŻNIWA” 

2011-07-17 „ZACZEKAJ DO ŻNIWA”

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść : „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka , który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali , przyszedł jego nieprzyjaciel , nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy , wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go : «Panie , czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli ? Skąd więc się wziął na niej chwast ? » Odpowiedział im : «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy : «Chcesz więc , żebyśmy poszli i zebrali go ? » A on im odrzekł : «Nie , byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa , a w czasie żniwa powiem żeńcom : Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie , pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza »”. Ew.Św.Mat 13:24-43.
data realizacji : 12-07-2011
czas trwania : 4 min 14 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„GLEBA I ZIARNO” 

2011-07-10 „GLEBA I ZIARNO”

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie , że wszedł do łodzi i usiadł , a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami : „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał , niektóre ziarna padły na drogę , nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste , gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły , bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło , przypaliły się i uschły , bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie , a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały , jedno stokrotny , drugie sześćdziesięciokrotny , a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy , niechaj słucha”. Ew.Św.Mat 13:1–9.
data realizacji : 7-07-2011
czas trwania : 7 min 10 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano w szklarni Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„SŁUŻBA DLA BLIŹNIEGO” 

2011-07-03 „SŁUŻBA DLA BLIŹNIEGO”

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami : „Wysławiam Cię , Ojcze , Panie nieba i ziemi , że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi , a objawiłeś je prostaczkom. Tak , Ojcze , gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna , tylko Ojciec , ani Ojca nikt nie zna , tylko Syn , i ten , komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy , którzy utrudzeni i obciążeni jesteście , a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie , bo jestem łagodny i pokorny sercem , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie , a moje brzemię lekkie”. Ew.Św.Mat 11:25–30.
data realizacji : 2-07-2011
czas trwania : 7 min 17 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : ks.Bogdan Nowak SDB nowo mianowany dyrektor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Zespół redakcyjny itvg życzy księdzu dyrektorowi aby w Jego pracy spełniły się słowa dzisiejszej Ewangelii i Jego praca dla Jezusa i bliźnich była słodka i lekka .
SZCZĘŚĆ BOŻE !
realizacja : Grzegorz Gawron i Andrzej Wanat

„KUBEK MIŁOŚCI” 

2011-06-26 „KUBEK MIŁOŚCI”

Jezus powiedział do swoich apostołów : „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie , nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie , nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża , a idzie za Mną , nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie , straci je , a kto straci swe życie z mego powodu , ten je znajdzie. Kto was przyjmuje , Mnie przyjmuje ; a kto Mnie przyjmuje , przyjmuje Tego , który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka , nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego , nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych , dlatego że jest uczniem , zaprawdę powiadam wam , nie utraci swojej nagrody”. Ew.Św.Mat 10:37–42.

data realizacji : 24-06-2011
czas trwania : 5 min 31 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano dzięki uprzejmości Pana Janusza Gajdzickiego na wystawie mebli ogrodowych / przy ulicy Zagrodowej 2 w Oświęcimiu / producenta spod Babiej Góry – Pana Andrzeja Mentela
realizacja : Andrzej Wanat

„MISJA” 

2011-06-19 „MISJA”
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat , że Syna swego Jednorodzonego dał , aby każdy , kto w Niego wierzy , nie zginął , ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to , aby świat potępił , ale po to , by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego , nie podlega potępieniu ; a kto nie wierzy , już został potępiony , bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Ew.Św. Jana 3:16–18.

data realizacji : 16-06-2011
czas trwania : 7 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Mirosław Kosiec – salezjański wolontariusz pracujący od 2010 roku w „DOMU DZIECI ULICY” w Limie
realizacja : Andrzej Wanat

„JAK POWIEW WIATRU” 

2011-06-12 „JAK POWIEW WIATRU”
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich : „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich : „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im : „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ew. Św. Jana 20:19–23.

data realizacji : 24-05-2011
czas trwania : 5 min 32 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Ks. Andrzej Tańcula SDB z Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im Ks . Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku , remontu podjął się mgr inż. Andrzej Kowalewski z Braniewa - wychowanek salezjańskiej szkoły organistowskiej w Lutomiersku.
realizacja : Andrzej Wanat

„BĄDŹ ŚWIADKIEM NIEBA” 

2011-06-05 „BĄDŹ ŚWIADKIEM NIEBA”
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę , tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli , oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami : „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody , udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko , co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni , aż do skończenia świata”.Ew. Św. Mat 28:16-20.

data realizacji : 4-06-2011
czas trwania : 3 min 57 sek.
scenariusz : Ks.Marek Dąbek SDB - proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

„MIŁOŚĆ I WSPOMOŻENIE” 

2011-05-29 „MIŁOŚĆ I WSPOMOŻENIE”
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie , będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca , a innego Pocieszyciela da wam , aby z wami był na zawsze , Ducha Prawdy , którego świat przyjąć nie może , ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie , ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila , a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie , ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie , że Ja jestem w Ojcu moim , a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je , ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje , ten będzie umiłowany przez Ojca mego , a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Ew.Św.Jana 14:15–21.

data realizacji : 24-05-2011
czas trwania : 5 min 34 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : neoprezbiterzy - ks.Marcin Śnieżyński SDB i ks.Andrzej Urbańczyk SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„RAZEM Z MARYJĄ” 

2011-05-22 „RAZEM Z MARYJĄ”
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Ew.Św.Jana 14:1-12.

data realizacji : 20-05-2011
czas trwania : 4 min 32 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
Materiał nagrano podczas „Majówki” przy kapliczce Najświętszej Maryi Panny na ulicy Kamieniec obok posesji Państwa Gaczorek
realizacja : Andrzej Wanat

„JEDYNA BRAMA” 

2011-05-15 „JEDYNA BRAMA”
(...) Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. Ew.Św.Jana 10:1-10.

data realizacji : 14-05-2011
czas trwania : 4 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„TWOJA DROGA” 

2011-05-08 „TWOJA DROGA”
„...Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Ew.Św.Łk 24:13–35.

data realizacji : 3-05-2011
czas trwania : 4 min 04 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Materiał nagrano podczas pielgrzymki do Włoch obok Sanktuarium Matki Bożej Frasassi gdzie - w grocie - na Boże Narodzenie wystawia się jedną z największych na świecie szopkę .
realizacja : Andrzej Wanat

„OTWÓRZ DRZWI” 

2011-04-30 „OTWÓRZ DRZWI”

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam !” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój !” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Ew.Św.Jana 20:19-31.

data realizacji : 23-04-2011
czas trwania : 4 min 24 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„WIECZNA WIOSNA - WIELKANOC” 

2011-04-24 „WIECZNA WIOSNA - WIELKANOC”
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Ew.Św.Jana 20:1-9.
data realizacji : 21-04-2011
czas trwania : 7 min 16 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„CZAS ZADUMY” 

2011-04-17 „CZAS ZADUMY”
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Ew.Św.Mat 21:1-11
data realizacji : 15-04-2011
czas trwania : 6 min 43 sek.
scenariusz : Ks.Henryk Skórski SDB i ks.Marek Dąbek SDB
gościnnie wystąpił Pan Józef Broda z córką Katarzyną
szczegółowy program rekolekcji na plakacie w folderze infoto
realizacja : Andrzej Wanat

WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011
CZ.6: „DZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ”. 

2011-04-13 WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011 CZ.6: „DZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ”.
W dniach od 9 do 12 marca 2011 roku ks.Piotr Studnicki głosił rekolekcje wielkopostne dla uczniów , nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ze swoimi gośćmi z kilku krajów świata. Na szóstą część zaprasza Ks.Manuel Quiceno z Kolumbii.
ZAPRASZAMY !
data realizacji : 9-03-2011
czas trwania : 4 min 45 sek.
scenariusz : Ks.Piotr Studnicki
rekolekcje wygłosił : Ks.Manuel Quiceno
realizacja : Andrzej Wanat

„CZY WIERZYSZ ?” 

2011-04-10 „CZY WIERZYSZ ?”
Jezus rzekł : „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego , Marta , rzekła do Niego : „Panie , już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej : „Czyż nie powiedziałem ci , że jeśli uwierzysz , ujrzysz chwałę Bożą ?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł : „Ojcze , dziękuję Ci , żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem , że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem , aby uwierzyli , żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy , zawołał donośnym głosem : „Łazarzu , wyjdź na zewnątrz !”. I wyszedł zmarły , mając nogi i ręce powiązane opaskami , a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus : „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Ew.Św.Jana 11:1–45.
data realizacji : 1-04-2011
czas trwania : 3 min 51 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011
CZ.5: „MAŁE RZECZY”. 

2011-04-06 WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011 CZ.5: „MAŁE RZECZY”.
W dniach od 9 do 12 marca 2011 roku ks.Piotr Studnicki głosił rekolekcje wielkopostne dla uczniów , nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ze swoimi gośćmi z kilku krajów świata. Na piątą część zaprasza ks.Laurent Nadembega z Burkina Faso ( dawniej - Górna Wolta ). Za tydzień 13 kwietnia 2011 rekolekcje dla widzów itvg wygłosi ks.Manuel Quiceno z Kolumbii.
ZAPRASZAMY !
data realizacji : 9-03-2011
czas trwania : 4 min 12 sek.
scenariusz : Ks.Piotr Studnicki
rekolekcje wygłosił : Ks.Laurent Nadembega
realizacja : Andrzej Wanat

„ON PRZEJRZAŁ , A TY ...” 

2011-04-03 „ON PRZEJRZAŁ , A TY ...”
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Ęw.Św.Jana J 9:1,6–9,13–17,34–38.
data realizacji : 1-04-2011
czas trwania : 4 min 25 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011
CZ.4: „OTWÓRZ SWOJE OKNO”. 

2011-03-30 WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011 CZ.4: „OTWÓRZ SWOJE OKNO”.
W dniach od 9 do 12 marca 2011 roku ks.Piotr Studnicki głosił rekolekcje wielkopostne dla uczniów , nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ze swoimi gośćmi z kilku krajów świata. Na czwartą część zaprasza ks.Dominique Fabien Rimaz ze Szwajcarii. Za tydzień 6 kwietnia 2011 rekolekcje dla widzów itvg wygłosi ks.Laurent Nadembega z Burkina Faso ( dawniej - Górna Wolta ).
ZAPRASZAMY !
data realizacji : 9-03-2011
czas trwania : 4 min 12 sek.
scenariusz : Ks.Piotr Studnicki
rekolekcje wygłosił : Ks.Dominique Fabien Rimaz
tłumaczenie :Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

„PIJ ŻYWĄ WODĘ” 

2011-03-27 „PIJ ŻYWĄ WODĘ”
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego , zwanego Sychar , w pobliżu pola , które Jakub dał synowi swemu , Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii , aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej : „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka : „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę , bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O , gdybyś znała dar Boży i wiedziała , kim jest Ten , kto ci mówi : «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas , a dałby ci wody żywej (...)”. Ew.Św.Jana 4:5–42.
data realizacji : 22-03-2011
czas trwania : 7 min 40 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011
CZ.3:  

2011-03-23 WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011 CZ.3: "KOMUNIA JEST MOŻLIWA ?".
Ks.Krzysztof Bojan - Diecezjalny Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych zaprasza wszystkich chętnych na Rekolekcje Wielkopostne na temat :
Komunia jest możliwa?
Program :
Sobota : 2 kwietnia 2011 r. godz. 15:00 konferencja: Komunia w Słowie, Droga Krzyżowa.
Niedziela : 3 kwietnia 2011 r. godz. 14:00 Msza Święta, konferencja: Komunia w Miłości.

Więcej informacji na stronie : http://www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl/

data realizacji : 20-03-2011
czas trwania : 4 min 41 sek.
scenariusz : Ks.Krzysztof Bojan
realizacja : Andrzej Wanat

„TWÓJ CZAS DLA BOGA” 

2011-03-20 „TWÓJ CZAS DLA BOGA”
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Ew.Św.Mat 17:1–9.
data realizacji : 19-03-2011
czas trwania : 4 min 33 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011
CZ.2:  

2011-03-16 WIELKOPOSTNE REKOLECJE SALEZJAŃSKIE 2011 CZ.2: "UMYJ TWARZ".
Jezus powiedział do swoich uczniów : „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury , aby pokazać ludziom , że poszczą. Zaprawdę powiadam wam : już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz , aby nie ludziom pokazać , że pościsz , ale Ojcu twemu , który jest w ukryciu. A Ojciec twój , który widzi w ukryciu , odda tobie”. Ew.Św.Mat 6 : 1–6 , 16-18.
data realizacji : 9-03-2011
czas trwania : 4 min 44 sek.
scenariusz : Ks.Piotr Studnicki
realizacja : Andrzej Wanat

„CZAS PORZĄDKÓW” 

2011-03-13 „CZAS PORZĄDKÓW”
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię , aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy , odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego : „Jeśli jesteś Synem Bożym , powiedz , żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek , lecz każdym słowem , które pochodzi z ust Bożych«„. Ew.Św.Mat 4:1–11.
data realizacji : 12-03-2011
czas trwania : 5 min 26 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Ew.Św.Mat 17:1–9.
data realizacji : 19-03-2011
czas trwania : 4 min 33 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-03-09 "NA SCENIE ŻYCIA"
Jezus powiedział do swoich uczniów : „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury , aby pokazać ludziom , że poszczą. Zaprawdę powiadam wam : już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz , aby nie ludziom pokazać , że pościsz , ale Ojcu twemu , który jest w ukryciu. A Ojciec twój , który widzi w ukryciu , odda tobie”. Ew.Św.Mat 6:1–6,16-18.
data realizacji : 5-03-2011
czas trwania : 7 min 32 sek.
scenariusz : Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Marek Dąbek SDB proboszcz parafii MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-03-06 "BUDUJ NA SKALE"
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: »Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?«. Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość«. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek”. Ew.Św.Mat 7:21–27.
data realizacji : 5-03-2011
czas trwania : 2 min 56 sek.
scenariusz : Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-02-27 "BOŻA OPATRZNOŚĆ"
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie : Co będziemy jeść ? Co będziemy pić ? Czym będziemy się przy odziewać ? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie , że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość , a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro , bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. Ew.Św.Mat 6:24-34
data realizacji : 26-02-2011
czas trwania : 4 min 42 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Aleksander Karkoszka SDB
Księdzu Aleksandrowi składamy najserdeczniejsze życzenia opieki i wszelkich łask Opatrzności Bożej na dalszej drodze życia z okazji imienin. SZCZĘŚĆ BOŻE !
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-02-20 "WZÓR"
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście , że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek , nadstaw mu i drugi. Temu , kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę , odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto , żeby iść z nim tysiąc kroków , idź dwa tysiące. Daj temu , kto cię prosi i nie odwracaj się od tego , kto chce pożyczyć od ciebie. Ew.Św.Mat 5:38-48.
data realizacji : 19-02-2011
czas trwania : 4 min 56 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-02-13 "BOŻA MĄDROŚĆ"
Jezus powiedział do swoich uczniów : „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza.sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Ew.Św.Mat 5:17-37.
data realizacji : 28-01-2011
czas trwania : 7 min 20 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Dyrektorzy ZSZTS w Oświęcimiu i Pani Józia
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-02-06 "SÓL"
Jezus powiedział do swoich uczniów : „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda , chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem , ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Ew.Św.Mat. 5:13–16.
data realizacji : 28-01-2011
czas trwania : 5 min 24 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-01-30 "BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY"
Jezus , widząc tłumy , wyszedł na górę. A gdy usiadł , przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „ ... Błogosławieni jesteście , gdy ludzie wam urągają i prześladują was , i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie , albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Ew.Św.Mat. 5:1–12a.
data realizacji : 28-01-2011
czas trwania : 6 min 14 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Przełożony dla Inspektorii p.w. Św. Jacka z siedzibą w Krakowie ks. Dariusz Bartocha SDB
realizacja : Andrzej Wanat
Część materiału nagrano podczas pielgrzymki do Turynu w październiku 2010 roku.

 

2011-01-23 "POWOŁANI"
„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro - byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.” Ew.Św.Mat 4:12-23.
data realizacji : 21-01-2011
czas trwania : 10 min.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Klerycy : Karol Romankiewicz , Krzysztof Cepil , Marian Gruszczyk i koadiutor Wojciech Zięcina
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-01-16 "ŚWIADECTWO"
„Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Ew.Św.Jana 1:29-34.
data realizacji : 7-01-2011
czas trwania : 4 min 42 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
materiał nagrano w Księgarni Św.Jacka przy ul.Jagiełły 11c na przeciw wejścia do ZSZTS w Oświęcimiu
Ks. Krzysztof Bojan - Diecezjalny Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych - zaprasza na Mszę Świętą osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 16 stycznia 2011 na godzinę 10:00 do Kaplicy Sióstr de Notre Dame w Bielsku Białej ul. Schodowa 4-6 (koło bielskiej katedry). Poniżej internetowy adres strony Duszpasterstwa : http://www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl/
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-01-09 "POCZĄTEK"
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Ew.Św.Mat 3:13-17.
data realizacji : 7-01-2011
czas trwania : 5 min 30 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-01-06 "BĄDŹ JAK DIAMENT"
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Ew.Św.Mat 2:1-12.
data realizacji : 2-01-2011
czas trwania : 5 min 31 sek.
scenariusz : Ks.Marek Dąbek SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2011-01-02 "SŁOWA ZRALIZOWANE"
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Ew.Św.Jana 1:1-18.
data realizacji : 28-12-2010
czas trwania : 4 min 39 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

ŻYCZENIA KUSTOSZA 

2010-12-26 ŻYCZENIA KUSTOSZA
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia składa Państwu proboszcz a zarazem kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu ksiądz Marek Dąbek SDB
data realizacji: 21-12-2010
czas trwania: 3 min 24 sek.
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-12-24 "SALEZJAŃSKIE ŻYCZENIA"
„ZDUMIENIE” W noc głuchą ślepą i zdradziecką , gdzie ludzkich tęsknot tkwi mrowisko Bóg posłał Matkę a z Nią Dziecko , bo chciał być blisko Bez praw nadanych w rodowodzie , z prawem do wszystkich lub nikogo potraktowani z góry niczym złodziej , szli obcą drogą Stajnia Im była rytuałem , świadkami byli zwykli ludzie mówili prosto świętym ciałem , ukryci w cudzie Jak to możliwe wieki całe , ludzkość straciła dla psałterzy a gdy się Słowo staje Ciałem , nikt Im nie wierzy Jak to możliwe , że w tej ziemi , akurat Ciebie nie poznali nad księgą proroctw pochyleni , czas nawiedzenia swój przespali Jak to możliwe , że nie w domu , że nie w świątyni za murami potrzebni wszystkim i nikomu , Matka i Dziecko intruzami Jak to możliwe , że mniej znaczy , boskie wcielenie od ludzkiego że tłumy tylu podglądaczy , nie dostrzegają podróżnego Jak to możliwe w ogóle było , że tak zwyczajnie i tak skromnie największa w świecie Miłość nie zapomniała nawet o mnie. Ks.Ryszard Winiarski
data realizacji : 18-12-2010
czas trwania : 6 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-12-19 "PRZYGOTOWANIA"
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Mt 1:18-24
data realizacji : 14-12-2010
czas trwania : 7 min 26 sek.
część materiału nagrano w Spello we Włoszech
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-12-15 "ZNAJDŹ JEZUSA"
Ks. Krzysztof Bojan - Diecezjalny Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych zaprasza na Mszę Świętą osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 19 grudnia 2010 na godzinę 10:00 do Kaplicy Sióstr de Notre Dame w Bielsku Białej ul. Schodowa 4-6 (koło bielskiej katedry). Poniżej internetowy adres strony Duszpasterstwa : http://www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl/
data realizacji : 13-12-2010
czas trwania : 6 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Ks.Krzysztof Bojan
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-12-12 "NIE LĘKAJCIE SIĘ"
„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.” Mt 11:2-11.
data realizacji : 10-12-2010
czas trwania : 4 min 36 sek.
scenariusz : Ks.Aleksander Karkoszka SDB i Ks.Karol Nadratowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-12-05 "BĄDŹ GOTOWY"
"Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym". Mt 3:1–12.
data realizacji : 29-11-2010
czas trwania : 6 min 07 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-11-28 "KOLEJNY ADWENT"
Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Mt 24:37-44.
data realizacji : 22-11-2010
czas trwania : 7 min 30 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : Karolina i Tomasz Wanat
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-11-21 "KRÓL"
...Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Łk 23 : 35-43.
data realizacji : 20-11-2010
czas trwania : 6 min 40 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-11-14 "U BÓSTWO"
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Łk 21 : 5-19.
Data realizacji : 12-10-2010
Czas trwania : 3 min 46 sek.
Materiał nagrano podczas pielgrzymki do Asyżu
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-11-05 "ZMARTWYCHWSTANIE"
Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Łk 20 : 27-38.
data realizacji : 5-11-2010
czas trwania : 4 min 40 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-11-01 "MODLITWA"
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Ew. Św.Jana 14 : 1-6.
data realizacji : 31-07-2010
czas trwania : 5 min 21 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat
materiał nagrano na cmentarzu w Korostyszewie na Ukrainie

 

2010-10-31 "DAWAJ SIEBIE"
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. Łk 19 : 1-10.
data realizacji : 29-10-2010
czas trwania : 4 min 30 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja : Andrzej Wanat
współpraca : Nauczyciele praktycznej nauki zawodu p. Tadeusz Zemanek i p. Mirosław Mikosz oraz uczniowie kl.II ZSZ ZSZTS w Oświęcimiu o specjalności "Mechanik pojazdów samochodowych".

 

2010-10-24 "MODLITWA"
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,będzie wywyższony”. Łk 18:9-14.
data realizacji : 22-10-2010
czas trwania : 4 min
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-10-17 "WYTRWAŁA MODLITWA"
I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?" Łk 18:1-8.
data realizacji : 8-10-2010
czas trwania : 3 min 25 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-10-10 "DZIĘKUJ"
Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Łk 17:11-19.
data realizacji : 8-10-2010
czas trwania : 4 min 39 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-10-03 "WIELKA WIARA"

data realizacji : 2-10-2010
czas trwania : 4 min.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
Materiał nagrano podczas PIKNIKU RODZINNEGO zorganizowanego przez ZSZTS w Oświęcimiu 2.10.2010. ZAPRASZAMY NA KOLEJNY PIKNIK W 2011 ROKU !
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-09-26 "POSŁUCHAJ SERCA"
"Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«". Łk 16:19-31.
data realizacji : 23-09-2010
czas trwania : 4 min.
scenariusz : Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-09-19 "UCZCIWOŚĆ"
"Ja także wam powiadam: »Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?«”. Łk 16: 19-31.
data realizacji : 16-09-2010
czas trwania : 5 min 00 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-09-12 "BÓG BEZ SERCA"
"Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia". Łk 15:1-32.
data realizacji : 31-07-2010
czas trwania : 6 min 12 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
materiał nagrano podczas pobytu wolontariuszy z Oświęcimia w Korostyszewie na Ukrainie
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-09-05 "MĄDROŚĆ"
"Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Łk 14 : 25-33.
data realizacji : 19-08-2010
czas trwania : 4 min 54 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Ks.Jan Zając - kapelan leśny z Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-08-29 "POSŁUGUJ"
"Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej" i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Łk 14 : 1,7-14.
data realizacji : 25-08-2010
czas trwania : 4 min 5 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Siostry SERAFITKI pracujące w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE w Białce Tatrzańskiej
materiał nagrano podczas wyjazdu integracyjnego dla młodzieży rozpoczynającej naukę w I klasach LO ZSZTS w Oświęcimiu
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-08-22 "BĄDŹ TWÓRCZY"
Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości". Łk 13:22–30.
data realizacji : 19-08-2010
czas trwania : 3 min 40 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
obraz malował Dawid Szydło
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-08-15 "ONA UWIERZYŁA"
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona". Łk 1:39-56
data realizacji : 11-08-2010
czas trwania : 3 min 43 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
materiał nagrano tuż po zakończeniu XXVII Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-08-08 "SŁUCHAJ BOGA"
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Łk 12:35-40
data realizacji : 4-08-2010
czas trwania : 5 min.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Z Korostyszewa na Ukrainie wróciła grupa wolontariuszy , która na miejscu organizowała półkolonię dla dzieci.
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-08-01 "NA ŻNIWO"
Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.Łk 12:13-21
data realizacji : 23-07-2010
czas trwania : 3 min 43 sek.
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
Z Oświęcimia do Korostyszewa na Ukrainę wyjechała grupa Wolontariatu Misyjnego aby zorganizować półkolonię letnią dla dzieci i młodzieży. W sierpniu zapraszamy na reportaże z wyjazdu wolontariuszy.
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-07-25 "OJCZE NASZ"
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. Łk 11:1–13
data realizacji : 21-07-2010
czas trwania : 4 min
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca :Wspólnota Prenowicjatu (Młodzież przygotowująca się do wstąpienia w szeregi Zgromadzenia Salezjańskiego)
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-07-18 "ŻYJ MIŁOŚCIĄ"
A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Łk 10 : 38-42.
data realizacji : 13-07-2010
czas trwania : 5 min
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-07-12 "ZDECYDUJ SIĘ"
Salezjanie zapraszają na XXVII pieszą pielgrzymkę z Oświęcimia na Jasną Górę do grupy II żółtej. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania ( w poniedziałki 9:00-12:00 i 15:00-18:00 lub we czwartki 9:30-12:00 i 15:00-18:00 ) oraz w dni powszednie na portierni Zakładu Salezjańskiego w godz. 18:30 – 19:00 Zakład Salezjański im. Ks. Bosko ul. Jagiełły 10 tel. (33) 844 34 64
data realizacji : 12-07-2010
czas trwania : 8 min
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Karolina i Tomasz Wanat
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-07-11 "CHRZEŚCIJANIN"
"Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go." Łk 10 : 25-37.
data realizacji : 06-07-2010
czas trwania : 5 min 10 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-07-04 "WAKACJE Z BOGIEM"
”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki." Łk 10 : 1-12 , 17-20
data realizacji : 03-07-2010
czas trwania : 4 min 19 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja : Andrzej Wanat

 

2010-06-26 "ZA JEZUSEM"
Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Łk 9,51-62
data realizacji :26-06-2010
czas trwania: 3 min 27 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB
współpraca : Ks.Jacek Paszenda SDB
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-06-20 "KIM ON JEST"
Zapytał ich : „A wy , za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział : „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich , żeby nikomu o tym nie mówili. Łk 9,18-24
czas trwania: 3 min 8 sek
scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca : uczniowie klas Va i Vc ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-06-13 "CUD MIŁOŚCI"
„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”. Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.
czas trwania: 5 min. 29 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-06-06 "WSTAŃ"
Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
data realizacji: 05-06-2010
czas trwania: 3 min. 40 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat
Materiał nagrano przy współpracy z Zakładem Pogrzebowym "KORONA" w Oświęcimiu przy ul.Szpitalnej 11

 

2010-06-03 "CUDOWNY CHLEB"
"A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi."
czas trwania: 4 min. 43 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat
Materiał nagrano podczas pielgrzymki : "ŚLADAMI CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH" w miejscowości Lanciano we Włoszech.

 

2010-05-30 "PŁOMIEŃ"
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia , ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On , Duch Prawdy , doprowadzi was do całej prawdy".
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
czas trwania: 5 min. 55 s.
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-05-23 "NIE BÓJ SIĘ - PRZYJDŹ !"
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
data realizacji: 22-05-2010
czas trwania: 6 min.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja: Andrzej Wanat

WYWYŻSZONY 

2010-05-16 WYWYŻSZONY
Jezus został uniesiony do nieba.
Czas trwania : 3 min 33 s.
Scenariusz : Ks.Andrzej Policht SDB , ks.Marcin Kaznowski SDB
Realizacja : Andrzej Wanat

POKÓJ 

2010-05-09 POKÓJ
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat.
czas trwania: 3 min. 15 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja: Andrzej Wanat
Materiał nagrano w Asyżu podczas salezjańskiej pielgrzymki "ŚLADAMI CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH"

3 MAJA ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

2010-05-03 3 MAJA ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
czas trwania: 4 min. 47 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: Karolina i Tomasz Wanat
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-05-02 "NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE"
Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
data realizacji: 30-04-2010
czas trwania: 4 min. 40 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: mgr Jarosław Sokół - nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-04-25 "POWOŁANIE"
Niedziela modlitw o powołania.
czas trwania: 5 min. 34 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: Klerycy: Krzysztof Cepil SDB, Marian Gruszczyk SDB, Karol Romankiewicz SDB
Karolina Wanat - Modlitwa o powołania
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-04-18 "POSŁUCHAJ JEZUSA"
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
czas trwania: 6 min. 37 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-04-11 "MIŁOSIERDZIE BOŻE"
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
czas trwania: 5 min. 33 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: Jan Grzybowski z Rodziną
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-04-04 "ZMARTWYCHWSTAŁ"
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
czas trwania: 5 min. 8 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

 

2010-03-28 "PALMOWA ?"
Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
czas trwania: 5 min. 51 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

NIE RZUCAJ KAMIENIEM 

2010-03-21 NIE RZUCAJ KAMIENIEM
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”
czas trwania: 3 min. 16 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB,Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

POWRÓCIŁ 

2010-03-14 POWRÓCIŁ
»Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«.
czas trwania: 4 min. 21 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Paweł Kozieł
realizacja: Andrzej Wanat

DRZEWO FIGOWE 

2010-03-07 DRZEWO FIGOWE
»Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«„.
czas trwania: 5 min.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Ks.Roberto Ruiz Duarte z Meksyku
realizacja: Andrzej Wanat

MISJONARZE 

2010-02-28 MISJONARZE
A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.
czas trwania: 5 min. 13 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB
Gościnnie wystąpili: Ks.Piotr Studnicki oraz Ks.Mathew Koyickal z Indii
realizacja: Andrzej Wanat

TWÓJ CZAS 

2010-02-21 TWÓJ CZAS
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.
czas trwania: 5 min. 26 s. Wystąpił: Ks.Marek Bałwas, http://www.dobreprzeslanie.pl/
realizacja: Andrzej Wanat

ZADBAJ O DUSZĘ 

2010-02-17 ZADBAJ O DUSZĘ
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
czas trwania: 5 min.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: NZOZ LABMED oraz PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA R. i O. Barteccy w Oświęcimiu
realizacja: Andrzej Wanat

BŁOGOSŁAWIENI 

2010-02-14 BŁOGOSŁAWIENI
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
czas trwania: 3 min. 46 s
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

NA GŁĘBIĘ Z JEZUSEM 

2010-02-07 NA GŁĘBIĘ Z JEZUSEM
Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów.
czas trwania: 3 min. 45 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

PRZEŚLADOWANI 

2010-01-31 PRZEŚLADOWANI
Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
czas trwania: 3 min. 45 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat
Obrazy w Sali Wolontariatu Misyjnego namalował Dawid Szydło

 

2010-01-24 "CZYTAJ"
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
czas trwania: 3 min. 39 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Apoloniusz Krawczuk - nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz Piotr Chrapek
realizacja: Andrzej Wanat

NA WESELU 

2010-01-17 NA WESELU
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
czas trwania: 6 min. 47 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Dariusz Porzucek SDB
Współpraca: Ks.Aleksander Smarduch
Młoda Para: Karolina i Wojciech Szymańscy
realizacja: Andrzej Wanat

CHRZEST 

2010-01-10 CHRZEST
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego.
czas trwania: 3 min. 46 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Dariusz Porzucek SDB
Współpraca: K.Sosnowska , K.Nowak , A.Handzlik , M.Koczur , J.Wróbel , M.Przesór
realizacja: Andrzej Wanat

SŁOWA 

2010-01-03 SŁOWA
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
czas trwania: 7 min. 29 s.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Anna , Karolina i Tomasz Wanat
realizacja: Andrzej Wanat

POSZUKIWANY 

2009-12-27 POSZUKIWANY
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? /Łk 2,49b/
czas trwania: 2 min. 42 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: Jolanta i Szymon Zapała
realizacja: Andrzej Wanat

ŻYCIE JEST ŚWIĘTE 

2009-12-20 ŻYCIE JEST ŚWIĘTE
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę./Łk 1,41/
czas trwania: 7 min.
Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Uczniowie klasy II a L.O.
realizacja: Andrzej Wanat

CO MAMY ROBIĆ? 

2009-12-13 CO MAMY ROBIĆ?
Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni./Łk 3,11b/
czas trwania: 3 min. 29 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
Współpraca: Jan Techmański - instruktor praktycznej nauki zawodu
Uczniowie: Marcin Glanowski , Paweł Dopierała i Mateusz Filip
realizacja: Andrzej Wanat

TWOJA DROGA 

2009-12-06 TWOJA DROGA
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona. /Łk 3,4b/
czas trwania: 2 min. 45 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB
realizacja: Andrzej Wanat

ZNAKI CZASU 

2009-11-29 ZNAKI CZASU
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy./Łk 21,25/
czas trwania: 3 min. 40 s.
scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB, Ks.Marcin Kaznowski SDB
współpraca: Filip Stuglik
realizacja: Andrzej Wanat

ADWENT 

2009-11-26 ADWENT
Zapowiedź nowego cyklu niedzielnych rozważań na który zapraszają : księża salezjanie , pracownicy oraz młodzież Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. http://www.salezjanie.edu.pl/zaklad/
czas trwania: 6 min.
scenariusz:Ks.Andrzej Policht SDB oraz Ks.Marcin Kaznowski SDB
realizacja: Andrzej Wanat

KRZYCZ DO BOGA! 

2009-10-25 KRZYCZ DO BOGA!
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» /Mk 10,48/
czas trwania: 4 min. 28 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PRAGNIENIE 

2009-10-18 PRAGNIENIE
Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.\ Mk 10,44\
czas trwania: 6 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Arkadiusz Maciej
realizacja: Grzegorz Gawron

WARTO 

2009-10-11 WARTO
Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! /Mk 10,21b\
czas trwania: 4 min. 9 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

...I ŚLUBUJĘ CI 

2009-10-04 ...I ŚLUBUJĘ CI
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! /Mk 10,9/
czas trwania: 5 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

CHCIEJ I TY 

2009-09-13 CHCIEJ I TY
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!/Mk 8,34b/
czas trwania: 6 min. 41 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

EFFATHA 

2009-09-06 EFFATHA
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.\Mk 7,35\
czas trwania: 3 min. 42 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZADBA O WNĘTRZE 

2009-08-30 ZADBA O WNĘTRZE
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym./Mk 7,15/
czas trwania: 5 min. 12 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY 

2009-08-23 DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» /J 6,60b/
czas trwania: 3 min. 44 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

PATRZ DO GÓRY 

2009-08-16 PATRZ DO GÓRY
To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»./J 6,58/
czas trwania: 2 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

PUSTE SERCE 

2009-08-09 PUSTE SERCE
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.\J 6,49-50\
czas trwania: 3 min. 39 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

CHLEB Z NIEBA 

2009-08-02 CHLEB Z NIEBA
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.\J 6,31\
czas trwania: 5 min. 24 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

GŁÓD MIŁOŚCI 

2009-07-26 GŁÓD MIŁOŚCI
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.\J 6,11\
czas trwania: 4 min. 49 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ODPOCZYNEK 

2009-07-19 ODPOCZYNEK
On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.\Mk 6,31\
czas trwania: 4 min. 37 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WIELE NIE TRZEBA 

2009-07-12 WIELE NIE TRZEBA
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.\Mk 6,8\
czas trwania: 4 min. 35 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

POWRÓT 

2009-07-05 POWRÓT
Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.\ Mk 6,4b\
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski <
zdjęcia: Magdalena Loska
realizacja: Grzegorz Gawron

OŻYJ ! 

2009-06-28 OŻYJ !
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!"\Mk 5,41\
czas trwania: 5 min. 7 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Magdalena Loska
realizacja: Grzegorz Gawron

ON NIE ŚPI 

2009-06-21 ON NIE ŚPI
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?\Mk 4,38\
data realizacji: 20-06-2009
czas trwania: 4 min. 10 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

WZRASTAJ! 

2009-06-14 WZRASTAJ!
Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.\Mk 4,26-27\
czas trwania: 4 min. 50 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TAJEMNICA 

2009-06-07 TAJEMNICA
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.\ Mt 28,17\
czas trwania: 49 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KOŚCIÓŁ CIĘ POTRZEBUJE 

2009-05-31 KOŚCIÓŁ CIĘ POTRZEBUJE
Weźmijcie Ducha Świętego!/20,22b/
czas trwania: 5 min. 12 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Andrzej Wanat
realizacja: Grzegorz Gawron

CO DALEJ? 

2009-05-24 CO DALEJ?
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!/Mk 16,15/
czas trwania: 5 min. 4 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Andrzej Wanat
realizacja: Grzegorz Gawron

DAR MIŁOŚCI 

2009-05-17 DAR MIŁOŚCI
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem./J 15,12/
czas trwania: 5 min. 58 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Andrzej Wanat
realizacja: Grzegorz Gawron

TRWANIE 

2009-05-10 TRWANIE
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić./J 15,5/
czas trwania: 3 min. 42 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia; kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

DOBRY PASTERZ 

2009-05-03 DOBRY PASTERZ
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. /10,14/
czas trwania: 6 min. 7 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

POKÓJ WAM 

2009-04-26 POKÓJ WAM
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» \Łk 24,36b\
czas trwania: 3 min. 54 s.
scenariusz: ks Andzrej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NAJPIĘKNIEJSZA POEZJA ŚWIATA 

2009-04-19 NAJPIĘKNIEJSZA POEZJA ŚWIATA
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».\J 20,21-23\
czas trwania: 6 min. 12 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Magdalena Loska, Otmar Ćwięka
montaż: Grzegorz Gawron

PIĘKNY CZAS 

2009-04-12 PIĘKNY CZAS
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu./J 20,1/
czas trwania: 3 min. 30 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

WYJDŹ Z TŁUMU 

2009-04-05 WYJDŹ Z TŁUMU
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
czas trwania: 8 min. 33 s.(Mk 15,15)
realizacja: Grzegorz Gawron

OBUMIERANIE 

2009-03-29 OBUMIERANIE
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.\J 12,24\
czas trwania: 4 min. 14 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZA PIĘĆ 12-ta 

2009-03-22 ZA PIĘĆ 12-ta
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.\J 3,16\
czas trwania: 5 min. scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

UWIERZ W ŚWIĄTYNIĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

2009-03-15 UWIERZ W ŚWIĄTYNIĘ ZMARTWYCHWSTANIA
Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. /J 2,19b/
czas trwania: 6 min. 12 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

ZNAJDŹ SWOJĄ GÓRĘ PRZEMIENIENIA 

2009-03-08 ZNAJDŹ SWOJĄ GÓRĘ PRZEMIENIENIA
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich./Mk 9,2/
czas trwania: 5 min. 28 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
Zdjęcia: kl Roman Sikoń
realizacja: Grzegorz Gawron

TYLKO 40 DNI 

2009-03-01 TYLKO 40 DNI
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!/Mk 1,15/
czas trwania: 3 min. 56 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

BAŁAGAN NASZEGO ŻYCIA 

2009-02-22 BAŁAGAN NASZEGO ŻYCIA
Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?\Mk 2,9\
czas trwania: 5 min. 14 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: Otmar Ćwięka
realizacja: Grzegorz Gawron

TRĘDOWATY 

2009-02-15 TRĘDOWATY
Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić»./Mk 1,40/
czas trwania: 3 min. 40 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

UZDROWICIEL 

2009-02-08 UZDROWICIEL
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi.Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.\Mk 1,32-34\
czas trwania: 3 min. 35 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TA SAMA MOC 

2009-02-01 TA SAMA MOC
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie./Mk 1,22/
czas trwania: 5 min. 28 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

LUDZI ŁOWIĆ BĘDZIECIE 

2009-01-25 LUDZI ŁOWIĆ BĘDZIECIE
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi»\Mk 1,16-17\
czas trwania: 6 min. 34 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia:Tomasz Bukłaho, Otmar Ćwięka
realizacja: Justyna Smykowska, Tomasz Bukłaho

GDZIE MIESZKASZ 

2009-01-18 GDZIE MIESZKASZ
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie»./J 1,38-39a/
czas trwania: 6 min. 36 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

TWOJE CHRZEŚCIJAŃSTWO 

2009-01-11 TWOJE CHRZEŚCIJAŃSTWO
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»\Mk 1,9-11\
czas trwania: 2 min. 39 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

SŁOWO KTÓRE CIAŁEM SIĘ STAŁO 

2009-01-04 SŁOWO KTÓRE CIAŁEM SIĘ STAŁO
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało./J 1, 1-3/
czas trwania: 5 min. 6 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

RODZINA 

2008-12-28 RODZINA
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. /Łk 2,39-40/
czas trwania: 4 min. 30 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

NAJPIĘKNIEJSZE ZDANIE 

2008-12-21 NAJPIĘKNIEJSZE ZDANIE
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. \Łk 1,37\
czas trwania: 4 min. 14 s
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

ŚWIATŁO 

2008-12-14 ŚWIATŁO
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. \J 1,6-7\
czas trwania: 5 min. 14 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA 

2008-12-07 ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA
Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!/Mk 1,3b/
czas trwania: 4 min. 48 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KORKI W DRODZE DO BETLEJEM 

2008-11-30 KORKI W DRODZE DO BETLEJEM
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. /Mk 13,35-36/
czas trwania: 5 min. 43 s
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIEPILNOWANE KRÓLESTWO 

2008-11-23 NIEPILNOWANE KRÓLESTWO
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! /Mt 25,34b/
czas trwania: 5 min. 25 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

TALENT 

2008-11-16 TALENT
"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" /Mt 25,20b-21/
czas trwania: 4 min. 36 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

MIEJSCE ŚWIĘTE 

2008-11-09 MIEJSCE ŚWIĘTE
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska! /J 2,15-16/
czas trwania: 4 min. 9 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
realizacja: Grzegorz Gawron

CZAS REFLEKSJI 

2008-11-02 CZAS REFLEKSJI
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. /Łk 23,44-46/
czas trwania: 5 min. 54 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DROGA MIŁOŚCI 

2008-10-26 DROGA MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. /Mt 22,37b-39/
czas trwania: 7 min. 4 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DYLEMAT 

2008-10-19 DYLEMAT
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. /Mt 22,21b/
czas trwania: 2 min. 14 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DLACZEGO NIE KORZYSTASZ 

2008-10-12 DLACZEGO NIE KORZYSTASZ
Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! /Mt 22,4b/
czas trwania: 2 min. 52 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DZIERŻAWCY 

2008-10-05 DZIERŻAWCY
Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach./Mt 21,42/
czas trwania: 6 min. 45 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DEKLARACJA ŻYCIA 

2008-09-28 DEKLARACJA ŻYCIA
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. /Mt 21, 28-30/
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WINNICA PANA 

2008-09-21 WINNICA PANA
"Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam"/Mt 20,4b/
czas trwania: 5 min. 32 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PYTANIE O KRZYŻ 

2008-09-14 PYTANIE O KRZYŻ
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne./J 3,14-15/
czas trwania: 6 min. 48_s
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZJEDNOCZENIE W MODLITWIE 

2008-09-07 ZJEDNOCZENIE W MODLITWIE
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie./Mt 18,19/
czas trwania: 4 min. 11 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TWÓJ KRZYŻ 

2008-08-31 TWÓJ KRZYŻ
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje./Mt 16,24b/
czas trwania: 2 min. 31 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SŁABY CZŁOWIEK 

2008-08-24 SŁABY CZŁOWIEK
Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą /Mt 17b-18/
czas trwania: 5 min. 5 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WIARA NIEWIASTY KANANEJSKIEJ 

2008-08-17 WIARA NIEWIASTY KANANEJSKIEJ
A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha./Mt 15,22/
czas trwania: 4 min. 47 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

CZEMU WĄTPISZ? 

2008-08-10 CZEMU WĄTPISZ?
Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? \Mt 14,29b-31/
czas trwania: 4 min. 50 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DOBRY JAK CHLEB 

2008-08-03 DOBRY JAK CHLEB
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.(MT 14,13)
czas trwania: 5 min. 16 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DROGOCENNA PERŁA 

2008-07-27 DROGOCENNA PERŁA
Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13,45-46)
czas trwania: 3 min. 9 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DOBRY PLON 

2008-07-20 DOBRY PLON
"Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"(Mt 13,30)
czas trwania: 3 min. 20 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

BĄDŹ URODZAJNĄ GLEBĄ 

2008-07-13 BĄDŹ URODZAJNĄ GLEBĄ
Inne ziarna w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.(Mt 13,8)
czas trwania: 3 min. 35 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZAPROSZENIE 

2008-07-06 ZAPROSZENIE
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 1, 28)
czas trwania: 4 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

JEDNI DLA DRUGICH 

2008-06-29 JEDNI DLA DRUGICH
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody./MT 10,42/
czas trwania: 4 min. 12 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
montaż: Grzegorz Gawron

ŚWIADECTWO WIARY 

2008-06-22 ŚWIADECTWO WIARY
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie./Mt10,32/
czas trwania: 5 min. 33 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń SDB
montaż: Grzegorz Gawron

ROBOTNICY 

2008-06-15 ROBOTNICY
wpisz opis
czas trwania: 5 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
zdjęcia: kl Roman Sikoń
montaż: Grzegorz Gawron

LEKARZ DLA GRZESZNIKÓW 

2008-06-08 LEKARZ DLA GRZESZNIKÓW
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają./Mt 9,12b/
czas trwania: 5 min. 23 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NA SKALE 

2008-06-01 NA SKALE
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale./Mt 7,24/
czas trwania: 5 min. 11 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WAŻNIEJSI OD PTAKÓW 

2008-05-25 WAŻNIEJSI OD PTAKÓW
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?/Mt 6,26/
czas trwania: 4 min. 3 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TRZECH 

2008-05-18 TRZECH
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne./J 3,16/
czas trwania: 3 min. 49 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ 

2008-05-11 NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. /J 20,22b-23/
czas trwania: 3 min. 30 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KU NIEBU 

2008-05-04 KU NIEBU
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego./Mt 28,19/
czas trwania: 4 min. 28 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PÓŁ KROMKI Z DŻEMEM 

2008-04-27 PÓŁ KROMKI Z DŻEMEM
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze /J 14,15-16/
czas trwania: 4 min. 53 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KREDYT MIŁOŚCI 

2008-04-20 KREDYT MIŁOŚCI
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce./J 10,2/
czas trwania: 4 min. 23 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

BRAMA 

2008-04-13 BRAMA
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem./J 10,1/
czas trwania: 4 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DROGA DO EMAUS 

2008-04-06 DROGA DO EMAUS
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. \Łk 24,15\
czas trwania: 5 min. 45 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NAJPIĘKNIEJSZY DAR BOGA 

2008-03-30 NAJPIĘKNIEJSZY DAR BOGA
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» /J 20,19/
czas trwania: 5 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

Z WYSOKOŚCI KRZYŻA 

2008-03-16 Z WYSOKOŚCI KRZYŻA
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?/Mt 27,46/
czas trwania: 6 min. 16 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

OBUDŹ SIĘ 

2008-03-09 OBUDŹ SIĘ
Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić /J 11,11b/
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIEWIDOMY 

2008-03-02 NIEWIDOMY
Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc./J 9,7/
czas trwania: 5 min. 43 s.
realizacja: Grzegorz Gawron

DAJ MI PIĆ! 

2008-02-24 DAJ MI PIĆ!
O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej./J 4,10/
data realizacji: 23-02-2008
czas trwania: 4 min. 55 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

JUŻ NIE TAKI SAM 

2008-02-17 JUŻ NIE TAKI SAM
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło./Mt 4,2/
czas trwania: 6 min. 56 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

CZAS PRZEMIANY 

2008-02-10 CZAS PRZEMIANY
Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. /Mt 4,10/
czas trwania: 5 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SZCZĘŚLIWI LUDZIE 

2008-02-03 SZCZĘŚLIWI LUDZIE
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie./Mt 5,12a/
czas trwania: 6 min. 56 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron, Andrzej Wanat

ROZPOZNAĆ JEZUSA 

2008-01-27 ROZPOZNAĆ JEZUSA
Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie /Mt 4,16b/
czas trwania: 5 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

BARANEK BOŻY 

2008-01-20 BARANEK BOŻY
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. /J 1,29b/
czas trwania: 4 min. 38 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZANURZENIE 

2008-01-13 ZANURZENIE
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego./Mt 3,13/
czas trwania: 4 min. 9 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron
pomoc techniczna: Andrzej Wanat

MĄDRE DARY 

2008-01-06 MĄDRE DARY
...upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. /Mt 2,11b/
czas trwania: 5 min. 24 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron
pomoc techniczna : Andrzej Wanat

RODZINA 

2007-12-30 RODZINA
Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. /Mt 2,13b/
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIE BÓJ SIĘ ! 

2007-12-23 NIE BÓJ SIĘ !
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło /Mt 1,20b/
czas trwania: 4 min. 41 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

COŚCIE PRZYSZLI ZOBACZYĆ? 

2007-12-16 COŚCIE PRZYSZLI ZOBACZYĆ?
Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. /Mt 11,10b/
czas trwania: 3 min. 38 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

JESZCZE PUSTE MIEJSCE 

2007-12-09 JESZCZE PUSTE MIEJSCE
Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! /Mt 3,3b/
czas trwania: 4 min. 15 S.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

AUTOSTRADA ŻYCIA 

2007-12-02 AUTOSTRADA ŻYCIA
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie./Mt 24,44/
czas trwania: 4 min. 48 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KRÓL 

2007-11-25 KRÓL
"Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" \Łk 23,42\
czas trwania: 4 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KAMIEŃ NA KAMIENIU 

2007-11-18 KAMIEŃ NA KAMIENIU
Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. /Łk 21,6/
czas trwania: 3 min. 49 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

E-MAIL DO BOGA 

2007-11-11 E-MAIL DO BOGA
To już 50-ta niedziela w towarzystwie naszego kaznodziei. Mam nadzieję że nie przegapiłeś żadnego spotkania.
czas trwania: 6 min. 31 s
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZEJDŹ Z DRZEWA! 

2007-11-04 ZEJDŹ Z DRZEWA!
Ks Andrzej na wygłoszenie swojego cotygodniowego kazania wybrał bardzo nietypową ambonę.
czas trwania: 5 min. 24 s.
scenariusz: Ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

KIM JESTEM? 

2007-10-28 KIM JESTEM?
Po wysłuchaniu ks Andrzeja spróbuj sobie odpowiedzieć na to pytanie.
czas trwania: 5 min. 19 s.
scenariusz: Ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

MISJE NADZIEJĄ ŚWIATA 

2007-10-21 MISJE NADZIEJĄ ŚWIATA
"I Ty możesz zostać misjonarzem"
czas trwania: 5 min. 44 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PODZIĘKUJ MAŁY CZŁOWIEKU 

2007-10-14 PODZIĘKUJ MAŁY CZŁOWIEKU

czas trwania: 7 min. 20 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TWOJA WIARA 

2007-10-07 TWOJA WIARA
"Jeśli dzisiaj w swojej wierze nie jesteś w stanie przenosić gór, to nie panikuj..."
czas trwania: 4 min. 55 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PRZEPAŚĆ 

2007-09-30 PRZEPAŚĆ
Posługując się słowami dzisiejszej Ewangelii ks. Andrzej ukazuje nam przepaść która oddziela zbawionych od potępionych.
czas trwania: 5 min. 50 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

MAMONA 

2007-09-23 MAMONA
Tym razem ks. Andrzej przytacza nam słowa bardzo nietypowej modlitwy autorstwa kardynała Carlo Martini.
czas trwania: 5 min. 36 s.
scenariusz ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ODNALEZIONY 

2007-09-16 ODNALEZIONY
Kolejna niedziela w towarzystwie ks Andrzeja który pomaga nam zrozumieć słowa dzisiejszej Ewangelii.
czas trwania: 3 min. 19 s
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

FUNDAMENT 

2007-09-09 FUNDAMENT
Nie buduj domu swojego życia bez solidnego fundamentu.
data realizacji: 08-09-2007
czas trwania: 3 min. 39 s
scenariusz: Ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ODPOWIEDNIE MIEJSCE 

2007-09-02 ODPOWIEDNIE MIEJSCE
Ks Andrzej pomaga nam odnaleźć właściwe miejsce jakie powinniśmy zająć w swoim życiu.
czas trwania: 4 min. 25 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PEŁNE BUKŁAKI 

2007-08-26 PEŁNE BUKŁAKI
"Uczyńcie wszystko co powie wam mój Syn"
data realizacji: 25-08-2007
czas trwania: 3 min. 30 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WYMAGANIA SŁUŻBY BOŻEJ 

2007-08-19 WYMAGANIA SŁUŻBY BOŻEJ
"Ludzie muszą uczyć się w spotkaniach z drugim człowiekiem jak budować między sobą Chrystusowy Pokój."
czas trwania: 2 min. 34 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

JESTEŚ GOTOWY? 

2007-08-12 JESTEŚ GOTOWY?
To trudne pytanie zadaje nam w tą niedzielę ksiądz Andrzej. Czy potrafisz sobie na nie odpowiedzieć?
czas trwania: 3 min. 19 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

ZGUBNA MAMONA 

2007-08-05 ZGUBNA MAMONA

czas trwania: 6 min. 47 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

OJCZE NASZ 

2007-07-29 OJCZE NASZ
Módlmy się do Ojca Niebieskiego jak nas nauczył Jezus Chrystus.
czas trwania: 2 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SŁUŻBA 

2007-07-22 SŁUŻBA
Czy jesteś dobrym sługą?
czas trwania: 4 min. 4 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

I TY CZYŃ PODOBNIE 

2007-07-15 I TY CZYŃ PODOBNIE
Zapamiętaj ostatnie przesłanie z niedzielnej Ewangelii skierowane właśnie do Ciebie!
czas trwania: 4 min. 34 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NA ŻNIWO Z PANEM 

2007-07-08 NA ŻNIWO Z PANEM
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
czas trwania: 2 min. 58 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DROGOWSKAZ 

2007-07-01 DROGOWSKAZ
Ks Andrzej pomaga nam dostrzec drogowskaz na rozstaju ludzkich dróg.
czas trwania: 4 min. 35 s.
scenariusz: Ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NAJWIĘKSZY CUD ŚWIATA 

2007-06-24 NAJWIĘKSZY CUD ŚWIATA
To już 30-ty raz ksiądz Andrzej spotyka się z nami i pomaga nam pojąć niedzielną Ewangelię.
data realizacji: 19-06-2007
czas trwania: 3 min. 18
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SAVUAR JEZUSA 

2007-06-17 SAVUAR JEZUSA
data realizacji: 15-06-2007
czas trwania: 6 min. 19
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WSTAŃ 

2007-06-10 WSTAŃ
Ks. Andrzej pomaga nam zrozumieć niedzielną Ewangelię.
data realizacji: 08-06-2007
czas trwania: 4 min. 37 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WIARA I TRADYCJA 

2007-06-03 WIARA I TRADYCJA
Gdyby wszystko dało się pojąć naszym rozumem, nie byłoby na co czekać.
data realizacji: 31-05-2007
czas trwania: 7 min. 22 s.
scenariusz ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WIOSNA KOŚCIOŁA 

2007-05-27 WIOSNA KOŚCIOŁA
Słowo ks Andrzeja na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
data realizacji: 25-05-2007
czas trwania: 5 min. 28 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIEBO DO WYNAJĘCIA 

2007-05-20 NIEBO DO WYNAJĘCIA
Niebo z widokiem na raj
Tam gdzie spokój jest święty
No bo święci są pańscy
Szklanką ciepłej herbaty
Poczęstuje cię Pan /Robert Kasprzycki/
data realizacji: 18-05-2007
czas trwania: 5 min. 18 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

LUDZIE POKOJU 

2007-05-13 LUDZIE POKOJU
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat... (J 14,27)
data realizacji: 11-05-2007
czas trwania: 5 min. 23 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PODRÓŻ PO MIŁOŚĆ 

2007-05-06 PODRÓŻ PO MIŁOŚĆ
Wybierz się w podróż po miłość. Bilety jeszcze są.
data realizacji: 04-05-2007
czas trwania: 5 min. 29 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

POŁÓW MIŁOŚCI 

2007-04-22 POŁÓW MIŁOŚCI
W tą niedzielę ks. Andrzej zabiera nas na ryby.
data realizacji: 19-04-2007
czas trwania: 4 min. 51 s
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

IMPULSY MIŁOSIERDZIA 

2007-04-15 IMPULSY MIŁOSIERDZIA
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże kto Cię godnie uwielbić i wysławić może.
data realizacji: 14-04-2007
czas trwania: 7 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PUSTY GRÓB 

2007-04-08 PUSTY GRÓB
Podążając w pośpiechu za ks Andrzejem docieramy do pustego już Grobu Pańskiego.
data realizacji: 06-04-2007
czas trwania: 7 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TAK BYŁO NAPRAWDĘ 

2007-04-01 TAK BYŁO NAPRAWDĘ
Ks. Andrzej zabiera nas na Drogę Krzyżową.
data realizacji: 30-03-2007
czas trwania: 8 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SPOWIEDŹ 

2007-03-25 SPOWIEDŹ
Słowo na koleją Niedzielę Wielkiego Postu
data realizacji: 18-03-2007
czas trwania: 6 min. 16 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

POWROTY 

2007-03-18 POWROTY
Ks. Andrzej przybliża nam treść niedzielnej Ewangelii
data realizacji: 13-03-2007
czas trwania: 5 min. 43 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

OWOCOWANIE 

2007-03-11 OWOCOWANIE
Przesłanie ks. Andrzeja na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu
data realizacji: 10-03-2007
czas trwania: 4 min. 17 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIE ZMIENIAJ SZATY... 

2007-03-04 NIE ZMIENIAJ SZATY...
Ks. Andrzej zabiera nas na osobistą Górę Przemienienia
data realizacji: 27-02-2007
czas trwania: 5 min. 35 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

GÓRA KUSZENIA 

2007-02-25 GÓRA KUSZENIA
Słowo ks Andrzeja na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
data realizacji: 23-02-2007
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

TRUDNA MIŁOŚĆ 

2007-02-18 TRUDNA MIŁOŚĆ
O miłości opowiada ks. Andrzej
data realizacji: 15-02-2007
czas trwania: 7 min. 30 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SZCZĘŚCIARZE 

2007-02-11 SZCZĘŚCIARZE
Słowo ks. Andrzeja na niedzielę.
data realizacji: 09-02-2007
czas trwania: 3 min. 50 s.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ 

2007-02-04 WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Ks Andrzej pomaga zrozumieć niedzielną Ewangelię.
data realizacji: 03-02-2007
czas trwania: 7 min. 30 s.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SENTYMENTALNE POWROTY 

2007-01-28 SENTYMENTALNE POWROTY
Słowo ks Andrzeja na kolejną niedzielę.
data realizacji: 19-01-2007
czas trwania: 6 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

SPEŁNIONE ZAPOWIEDZI 

2007-01-21 SPEŁNIONE ZAPOWIEDZI
Katolicki ksiądz w żydowskiej świątyni opowiada o niedzielnej ewangelii... (Gazeta Krakowska)
data realizacji: 19.01.2007
czas trwania: 7 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

DOBRE WINO 

2007-01-14 DOBRE WINO

data realizacji: 12.01.2007
czas trwania: 5 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NIEZWYKŁA WODA 

2007-01-07 NIEZWYKŁA WODA
Słowo ks Andrzeja na Niedzielę Chrztu Pańskiego
data realizacji: 05.01.2007
czas trwania: 11 min.
scenariusz: ks Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA 

2006-12-30 RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA
O Rodzinie ks. Andrzej Gołębiowski
data realizacji: 30.12.2006
czas trwania: 9 min.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

NARODZENIE (ks Andrzej Gołębiowski) 

2006-12-23 NARODZENIE (ks Andrzej Gołębiowski)
Słowo ks. Andrzeja Gołębiowskiego na Boże Narodzenie 2006
data realizacji: 22.12.2006
czas trwania: 5 min. 30 sek.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PYTANIA 

2006-12-17 PYTANIA
Słowo na Trzecią Niedzielę Adwentu
data realizacji: 15.12.2006
czas trwania: 10 min.
scenariusz: ks. Andrzej Gołębiowski
realizacja: Grzegorz Gawron

PUSTYNIA (ks. Andrzej Gołębiowski) 

2006-12-10 PUSTYNIA (ks. Andrzej Gołębiowski)

Przesłanie na Adwent ks. Andrzeja Gołębiowskiego 

2006-12-03 Przesłanie na Adwent ks. Andrzeja Gołębiowskiego


Copyright © by itvg.pl 2006-2009
Odwiedzin od 4.12.2006 - 2842680 (0%)
created by A-NET szukaj w itvg.pl Telewizja Oświęcim Telewizja Regionalna itvp bielsko wymiana linków przybytek KATALOG Przybytek Serwis Informacyjno - Fotograficzny - itvg.pl grzenio.itvg.pl